Vanliga frågor med anledning av coronaviruset

Vi förstår att många känner en oro just nu med tanke på coronaviruset och därför funderar över sitt bolån och sparkonto.

Här kommer vi att löpande uppdatera med svar på vanliga frågor.

Bolån

Jag har drabbats av inkomstbortfall, kan jag ändra min amortering?

Om du skulle hamna i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera kan vi hjälpa dig att minska eller avstå amortering under en period. Ju tidigare vi får reda på dina utmaningar, desto lättare är det för oss att hjälpa till.

Du som har bolån hos oss har möjlighet att ansöka om att pausa amorteringen på dina bolån fram till och med 31 augusti 2021. Det skulle innebära att du under den tiden endast betalar räntekostnaderna på ditt bolån. I internetbanken och appen kan du välja att ansöka om detta. Vi ger dig ett svar inom några dagar.

Det kommer vara möjligt att ansöka om amorteringslättnad fram till och med 31 augusti 2021.

Jag är orolig för min privatekonomi, kan jag pausa min amortering?

Just nu kan många möta ekonomiska påfrestningar med anledning av läget i omvärlden och känna ett behov av att tillfälligt pausa sina amorteringar. Du som har bolån hos oss har möjlighet att ansöka om att pausa amorteringen på dina bolån fram till och med 31 augusti 2021. Det skulle innebära att du under den tiden endast betalar räntekostnaderna på ditt bolån. I internetbanken och appen kan du välja att ansöka om detta. Vi ger dig ett svar inom några dagar.

Det kommer vara möjligt att ansöka om amorteringslättnad fram till och med 31 augusti 2021.

Tänk på att när du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader, eftersom räntekostnaderna baseras på hur stort lån du har. Därmed blir du också mindre utsatt vid stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller om din inkomst minskar. Läs mer om varför det är bra att amortera på bolånet.

Ska jag binda räntan eller inte?

Hur binder jag räntan på mitt bolån?

Om du har lån med 3 månaders bindningstid
I internetbanken och i appen kan du binda ditt lån med tre månaders bindningstid när du vill, där kan du också se vilka lån du kan binda och vilken ränta vi kan erbjuda dig just nu. Logga in i internetbanken och välj alternativet "Bind ditt lån", eller i appen där du kan binda räntan under fliken "Boende".

Om du har bunden ränta
När lånets räntebindningstid har gått ut kommer ditt lån automatiskt att gå över till 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta, på villkorsändringsdagen. Det innebär att du från och med villkorsändringsdagen kan välja att binda ditt lån på en längre bindningstid igen om du önskar. Logga in i internetbanken och välj alternativet "Bind ditt lån", eller i appen där du kan binda räntan under fliken "Boende".

Om du inte gör något nytt val kommer ditt lån fortsätta med 3 månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån hade tidigare.

Om du vill förtidsbinda ditt lån
Har du redan bundit ditt lån och skulle vilja byta bindningstid innan din nuvarande bindningstid gått ut, så är det möjligt och du kan kontakta oss via telefon så hjälper vi dig. Tänk på att om du vill förtidsbinda ditt lån så kan det innebära att du behöver betala en ränteskillnadsersättning för den del av bindningstiden som återstår på ditt lån. Ring oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till och räknar på om och vad kostnaden skulle bli för just ditt lån om du vill förtidsbinda din ränta.

Vad gör jag om jag blir sjuk eller arbetslös och får svårt att betala?

Skulle du eller någon av dina medlåntagare få svårt att betala räkningarna är det viktigt att kontakta oss i god tid. På SBAB finns personer som arbetar speciellt med att ta hand om dessa ärenden. Ju tidigare vi får reda på dina utmaningar, desto lättare är det för oss att hjälpa till. Det kan handla om avbetalningsplaner eller att få hjälp av oss att prioritera i din privata ekonomi.

Om du behöver hjälp — kontakta oss genom att logga in i internetbanken eller appen och skicka ett meddelande, välj kategorin Betalningssvårigheter. När vi har fått ditt meddelande kontaktar vi dig och hjälper dig att se över just din situation.

Kommer ni att höja räntan i spåren av coronakrisen?

Vår ambition är att alltid ha konkurrenskraftiga räntor. Ändras ränteläget på marknaden i stort påverkas normalt även våra upplåningskostnader och då kan vi få anledning att justera våra utlåningsräntor. Ingen kan i dagsläget säga exakt hur coronakrisen kommer att påverka boräntorna.

Normalt sett är dock räntorna låga under lågkonjunkturer men om krisen skulle utvecklas till en finanskris kan de så kallade riskpremierna stiga, vilket kan verka höjande på boräntorna. I ett sådant läge väntas samtidigt Riksbanken agera med åtgärder som sänker räntan.

Jag har en beviljad ansökan och ska inom kort flytta in i min nya bostad, men nu är jag orolig för att bli arbetslös. Kan SBAB dra tillbaka min beviljade ansökan?

Vi kommer inte, som en konsekvens av corona, att dra tillbaka din beviljade ansökan. Om du som kund får förändringar i din ekonomi som påverkar din återbetalningsförmåga ska du kontakta oss så att vi tillsammans kan se över din situation. Vår utgångspunkt är att vi alltid vill hjälpa dig på bästa sätt.

Privatlån

Jag har svårigheter att betala mitt privatlån, kan jag ansöka om att sänka eller avstå min amortering under en period?

Vem kan ansöka om amorteringslättnad?

Om du har svårigheter att betala ditt privatlån så kan du ansöka om att ändra eller avstå att amortera under en period.

Hur ansöker jag om amorteringslättnad?

Ring oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi dig.

För hur många månader kan jag ansöka om amorteringslättnad?

Du kan ansöka om amorteringslättnad fram till och med 31 augusti 2021.

Behöver jag betala dubbel amortering när min period av amorteringslättnad har passerat?

Nej, det behöver du inte. När din ansökan om amorteringslättnad beviljats kommer din löptid på lånet att förlängas med två år. När perioden av amorteringslättnad är över kan du återgå till din tidigare amorteringsplan eller välja att sänka den.

Kan jag förkorta eller avbryta min period av amorteringslättnad?

Du kan när som helst återgå till din tidigare amortering.

Sparkonto

Insättningsgarantin – hur fungerar den?

Hur många sparkonton kan jag ha hos SBAB?

Du kan ha maximalt 5 sparkonton hos SBAB. Tänk på att insättningsgarantin gäller per person och inte per sparkonto.

Hur påverkas ekonomin?

Läs om vår chefsekonoms syn på hur corona påverkar samhällsekonomin, bolåneräntor och bostadspriser.

Hur påverkar coronaviruset bolåneräntorna?

Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av coronaviruset?

Hur påverkar coronaviruset bostadspriserna?

Hur ska jag tänka kring min privatekonomi? Ska jag binda räntan nu?

Oavsett hur coronaviruset påverkar dig är det bra att se över din boendeekonomi och ta ett beslut kring hur du vill göra med räntan på dina bolån.

Skaffa dig en total ekonomisk överblick över hushållsekonomin; vad har hushållet för inkomst, vad är hushållets totala utgifter, kolla amortering och räntenivå. Finns det något som du betalar dubbelt av, två abonnemang eller något ni inte längre använder? Säg upp det som är onödigt till exempel om hushållet betalar för dubbla försäkringar. Gå tillbaka ett antal månader för att få en överblick. Det kan kännas jobbigt men det är värt det. Att ha bättre koll på hushållsekonomin leder till minskad känsla av otrygghet i detta osäkra läge.

För en del är det viktigt att veta exakt vilken summa som ska betalas varje månad i ränta och amortering. Då kan det vara lugnande att i det här läget binda räntan. Tänk dock då också noga igenom hur länge du tror att du vill bo kvar i din nuvarande bostad. Måste du av någon anledning flytta innan bindningstiden går ut kan du komma att få betala en viss ersättning till banken om du behöver lösa ditt lån i förtid. Hos konsumenternas.se kan du kan räkna på vad en högre ränta innebär för din månadskostnad. På så sätt kan du få bättre koll på hushållets smärttröskel för räntenivån - i synnerhet om hushållets inkomst skulle komma att minska om du blir arbetslös till följd av coronakrisen.

Se också över ditt sparande. I sådan här situation är det mer viktigt än någonsin att säkerställa att du har ett buffertsparande. SBAB erbjuder till skillnad från många storbanker och utan några som helst motkrav ränta på det sparande du placerar på ett sparkonto på SBAB. Ditt sparande på SBAB:s sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Det innebär att ditt sparande på upp till 1 050 000 kronor är säkrat även om en situation skulle uppstå där väldigt många personer samtidigt av någon anledning skulle vilja ta ut sitt sparkapital.

Du kan läsa mer om insättningsgarantin på Riksgäldens webbplats.

Information till dig som är brf- eller företagskund

Som brf- eller företagskund har vi i samband med coronaviruset frågor kring finansiella utmaningar?

Vi på SBAB finns till hands och kan hjälpa till i finansiella frågeställningar med anledning av rådande marknadsoro orsakad av coronaviruset, tveka inte att kontakta din kundansvarige hos oss för diskussion kring finansiella överväganden.

Var uppmärksam på bedrägeriförsök

Använd aldrig ditt BankID/bankdosa om du inte själv påbörjat ärendet

Lämna aldrig ifrån dig dina bankuppgifter

Lämna aldrig ifrån dig ditt bankkort, dina kortuppgifter eller din kod. Polisen varnar just nu för bedragare som kontaktar bland annat äldre och erbjuder sig att handla åt personen. Även om de flesta förmodligen vill väl, finns det också dem som försöker att luras.

Var uppmärksam på mail och SMS

Var alltid försiktig är du tar emot meddelanden, mail och SMS som innehåller bilagor, länkar eller instruktioner som du ska följa. Kontrollera alltid avsändaren. Bedragare använder ofta metoder för att få avsändaren att se trovärdig ut, genom att exempelvis använda avsändarnamn eller webbadresser som påminner om den källa dem utger sig för att representera.