När livet tar en ny vändning

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Livet tar en ny vändning – kanske skilsmässa, arbetslöshet eller sjukskrivning – och då förändras oftast de ekonomiska förhållandena plötsligt. Bäst är att ta tag i det direkt. På SBAB finns personer som arbetar speciellt med detta. Ju snabbare vi får reda på dina utmaningar, desto lättare är det att hjälpa till.

Ekonomiska bekymmer kan drabba alla

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Livet tar en ny vändning och dina ekonomiska förhållanden förändras plötsligt. Det kan t ex handla om skilsmässa, arbetslöshet eller sjukskrivning. I dessa situationer, som många gånger är personliga tragedier, minskar ofta också inkomsten eller så ökar utgifterna och det påverkar din privatekonomi. Har du bolån kan det bli tuffare att betala ränta och amorteringar.

Skulle du eller någon anhörig få svårt att betala räkningarna är det viktigt att inte stoppa huvudet i sanden eller räkningen i en byrålåda och hoppas att det löser sig. Det blir ofta värre ju längre du väntar.
På SBAB finns personer som arbetar speciellt med att ta hand om dessa ärenden och du kan lätt komma i kontakt med oss. Ring så fort som möjligt. Ju snabbare vi får reda på dina utmaningar, desto lättare är det att hjälpa till. Det kan handla om avbetalningsplaner eller att få hjälp av oss att prioritera i din privata ekonomi. Det finns inget att skämmas över – snarare visar det på gott omdöme att du söker hjälp i tid.

Kontakta oss på 0771-45 30 00 för att få hjälp.


Vikten av att agera i tid

Att det är viktigt att ta tag i dina ekonomiska utmaningar beror på att det snabbt kan bli dyrt att inte betala en räkning. Du riskerar också att hamna hos Kronofogden och få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning innebär att du kan få svårt att få lån, vissa arbeten och teckna mobilabonnemang. En betalningsanmärkning finns kvar i 3 år i Kronofogdens register.

Här är exempel på de avgifter som tillförs vid olika tidpunkter:

Mobilräkning: 250 kr
Första påminnelse: 60 kr = 310 kr
Inkassokrav: 180 kr = 490 kr (45-50 dagar efter sista förfallodag)
Skulden lämnas till kronofogden: 680 kr = 1 170 kr
Kronofogdens grundavgift: 600 kr = 1 770 kr.

Till detta kan också komma så kallad dröjsmålsränta. Det viktiga att notera är dock att den ursprungliga räkningen på 250 kr på ganska kort tid växer till 1 770 kr. Det visar på vikten av att agera i tid.


En buffert är en krockkudde i din ekonomi

För att hjälpa dig att prioritera i din ekonomi har vi några tips på hur du kan gå tillväga. Först och främst är det viktigt att ha en buffert. Det kan hjälpa dig att överbrygga tillfälliga svackor i din ekonomi tills du har kommit på fötter igen. Hur mycket du ska ha i buffert varierar, men ett första mål kan vara utgifter för ungefär 3 månader. Har du hus och försörjningsansvar för en stor familj kan det behövas mer. Bufferten ska sparas på ett konto med ränta. Om du har dina bolån i SBAB finns ett sparkonto med ränta. Här kan du se hur lång tid det tar att spara ihop till olika belopp. Några hundralappar i månaden är bättre än ingenting.


Hitta sparutrymmet

Att hitta sparutrymme i sin ekonomi handlar ofta om att försöka sänka sina utgifter. Att påverka utgifterna är helt enkelt lättare än att påverka inkomsterna.

Först och främst är det bra att skaffa sig en överblick över utgifterna varje månad. Det är bra att göra en budget så att du vet hur stora utgifter du faktiskt har. Konsumentverket har en bra budget som du kan utgå ifrån. Det finns också bra tekniska hjälpmedel i form av appar som du kan ladda ner till din telefon. Tink är ett bra exempel.


Rörliga och fasta kostnader

I din budget kan du sedan lättare se hur stora de rörliga och de fasta kostnaderna är. De rörliga utgifterna är lättare att påverka än de fasta. Fasta utgifter är t ex avgift till din bostadsrättsförening, ränta och amorteringar, försäkringar, el och barnomsorgsutgifter. De rörliga är lättare att påverka och handlar t ex om matinköp, kläder och el- och vattenförbrukning. Exempel på rörliga utgifter som du kan påverka i stor utsträckning och som du bör dra in på när du behöver städa i din ekonomi är tidningsprenumerationer, nöjen och tv-kanaler som inte ingår i din allmänna TV-licens.


Lösningen är inte nya lån

En del som hamnar i betalningssvårigheter försöker lösa sin situation genom att ta nya lån eller krediter – ofta med väldigt hög ränta. Det är en väldigt kortsiktig lösning som ger kraftigt ökade kostnader och riskerar att förvärra de ekonomiska bekymren.

Här är några exempel på vad höga räntor innebär i kostnader:

  • Köp en vara på avbetalning, där en vanlig ”effektiv” ränta ofta är 20 procent: låna 10 000 kr idag, betala ränta på 2 000 kr på ett år.
  • SMS-lån, där det inte är ovanligt med räntor på över 200 procent: låna 10 000 kr idag, betala ränta på 20 000 kr på ett år.

Den bästa lösningen är att ta kontakt med oss på SBAB i god tid så att vi tillsammans kan fundera ut en lösning som blir så bra som möjligt. Det finns flera alternativ att överväga som kan förbättra din situation.


Kontakta oss på 0771-45 30 00 för att få hjälp.