Jättesvåra ord

som är jättebra att kunna när du ska köpa eller sälja bostad.

A

acceptpris, lägsta pris som säljaren kan tänka sig att sälja för
aktie, ett sätt för att investera pengar och en ägarandel i ett företag (kan både stiga och sjunka i värde, historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning)
amortering, avbetalning, det belopp du betalar av på ditt lån
andelstal, bostadsrättsföreningen är uppdelad i bostadsrättsandelar där varje bostadsrätt har sitt andelstal, ligger till grund för fördelning av föreningens årsavgifter
andrahandsuthyrning, hyra ut sin lägenhet utan att själv bo där
arrende, är lite förenklat ett hyresavtal för mark och eller byggnad
atrium, inbyggd gård
avkastning, det du tjänar på en affär eller ett sparande

B

basbelopp, se prisbasbelopp
befintligt skick, avtalsvillkor som gör det möjligt för säljaren att friskriva sig från ansvar för ev fel som kan upptäckas vid försäljning belåningsgrad, (för brf) långfristiga skulder delat med föreningens sammanlagda boyta
belåningsgrad, (för privatperson) bolån på din bostad i relation till bostadens marknadsvärde
besiktning, översyn av bostaden för att hitta eventuella fel
bindningstid, den tid som du har bundit lånet till med samma ränta, vanliga bindningstider är mellan 3 mån och 10 år
bolån, lån med bostaden som säkerhet
bostadsförening, en äldre boendeföreningsform som kom till innan bostadsrättslagen introducerades (1930)
bostadsrätt, boendeform där medlemmar i bostadsrättsföreningen äger rätten till en viss bestämd yta
bostadsrättsförening, ofta kallad brf, bostadsrättsinnehavaren äger inte sin lägenhet, utan är medlem i den BRF som äger fastigheten
bostadsrättslagen, i bostadsrättslagen finns regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt, ombildning, förhandsavtal och ekonomiska planer
brf, förkortning för bostadsrättsförening
bruttoinkomst, inkomst före skatt
budgivning, uppstår när flera köpare vill ha samma bostad, den som betalar högst får oftast köpa lägenheten
bunden ränta, bunden ränta innebär att räntesatsen är fast oavsett om det går upp eller ner på räntemarknaden, kostnaden är den samma för dig
bärande väggar, stommen i huset och får inte rivas

D

deposition, pengar som lämnas som säkerhet under hyresperioden, när hyrestiden är över får hyresgästen tillbaka pengarna om rummet eller lokalen är i godtagbart skick
dolt fel, fel som fanns i bostaden när du köpte den, men som inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning
driftskostnad, samlade kostnader för till exempel el, vatten och värme 

E

effektiv ränta, den totala kostnaden för ett lån och den siffra du ska använda om du ska jämföra räntekostnad mellan olika banker
energideklaration, information om en fastighets energiförbrukning

F

finansinstitut, till exempel banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersinstitut och försäkringsföretag
fond, ett sätt för att spara och investera pengar, samlar olika typer av värdepapper och fondägaren har andelar i fonden (en fond kan både stiga och sjunka i värde, historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning)
fullmakt, ger någon annan möjlighet att underteckna ett kontrakt i stället för dig
förhandsvisning, visning före officiella visningen för att få förtur till köp

H

handpenning, betalas i förskott som en säkerhet för säljaren och brukar vara 10 procent av köpeskillingen
hyresrätt, boendeform som innebär att den som hyr en bostad får bo i fastigheten mot en månadshyra

I

informationsplikt, mäklaren är skyldig att informera om sådant som mäklaren känner till och som kan antas vara av betydelse för köpare, oavsett om det innebär att priset på bostaden riskerar att bli lägre

J

juridisk person, företag som ägare av bostaden, om många juridiska personer är ägare i föreningen kallas det ibland för oäkta förening 

K

KALP, står för Kvar Att Leva På och är en kalkyl som bankerna gör för att bedöma hur stort lån ett hushåll har råd att ta vid ett bostadsköp.
kalkylränta, en ränta som bankerna räknar med att du som bolånetagare ska klara av för att beviljas ett bolån.
kontantinsats,
den del av köpeskillingen som du inte får betala med ett bolån, måste vara minst 15 procent av köpeskillingen
kreditupplysning, sammanställning och överblick av din privatekonomi, bland annat syns eventuella lån, betalningsanmärkningar, krediter samt din historiska inkomst
kreditvärdighet, förmågan att betala sina skulder
köpekontrakt, reglerar alla detaljer kring affären som pris, tillträde, handpenning och andra villkor
köpeskilling, det slutpris som köparen ska betala för bostaden

L

lagfart, är ett ägandebevis när du köper en villa. Ansökan skickas in till Lantmäteriet. Lagfartskostnaden är en så kallad stämpelskatt och är 1,5 % av antingen priset på bostaden eller taxeringsvärdet (högsta av dessa) + 825 kronor i expeditionsavgift
lockpris, ett pris som är lägre än mäklarens egen värdering för att locka köpare till visningar
låneansökan, en fråga eller ansökan till banken om att få ta lån
lånelöfte, säger att hushållet har ekonomiska förutsättningarna för att köpa bostad till ett visst pris
långfristiga skulder, skulder som löper över lång tid, t ex ett bolån

M

motion, förslag till stämman
mäklare, anlitas av säljaren för att sälja bostaden, är skyldig att tillvarata både säljarens och köparens intressen

N

nedre botten, längst ner i en fastighet, men inte källare
nettoinkomst, inkomst efter skatt
nyckeltal, ger en fingervisning av ett ekonomiskt tillstånd i t ex en brf eller i ett företag

O

oäkta förening, mer än 40 procent av brf:s intäkter kommer från lokaler, hyresgäster och juridiska personer

P

pantbrev, säkerheten för bolånen som finns på villan. Vid försäljning följer alltid pantbreven med villan, till nya ägaren, utan kostnad. Behöver du låna mer pengar än vad som redan finns i pantbrev behövs nya pantbrev. Lantmäteriet tar ut en kostnad för nya pantbrev på 2 % av värdet på det nya pantbrevet + 375 kronor i administrationskostnad
planlösning,
beskrivning av hur boytan i bostaden är fördelad
prisbasbelopp, ett mått som säkerställer att en viss ersättning är anpassad till det aktuella samhällsekonomiska tillståndet, kallas också basbelopp

R

regressavtal, reglerar betalningsansvar mellan två eller flera låntagare
ränta, det pris du betalar till banken för att få låna pengar
ränteavdrag, avdrag för bolånets räntekostnader i deklarationen, innebär att du får betala mindre i skatt
rörlig ränta, följer förändringarna på räntemarknaden, kostnaden kan variera för dig

S

sambo, två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll
samboavtal, avtalar bort sambolagen, exempelvis kan man bestämma att inget ska delas, eller att all samboegendom förutom lägenheten ska delas
samboegendom, bostad som skaffats för att bo i tillsammans och tillhörigheter som möbler och husgeråd som skaffats till det gemensamma boendet
sambolagen, bestämmer vad som gäller mellan två sambor och vad som händer när två sambor flyttar isär
samfällighet, ansvarar gemensamt för skötsel av ett specifikt område som t ex väg, lekpark eller parkering
servitut, rätten för en fastighet att använda en annan fastighet. Kan gälla exempelvis rätten att använda en annan fastighets väg, brunn eller brygga
skuldebrev, ett skriftligt avtal som visar att du är skyldig en person eller ett företag pengar
skuldkvot,
hushållets totala bruttoinkomster delat med bolånet
solidariskt betalningsansvar, flera personer som tillsammans är ansvariga för att en skuld betalas
sovloft, säng placerad för att kunna möblera undertill
stadgar, föreningens regler som medlemmar ska förhålla sig till
stockholmsdusch, duschen är placerad över toaletten
stuckatur, tak- och väggdetaljer av gips
stämma, årligt möte för medlemmar i en förening

T

tremånaders/3-månadersränta, kallas ibland för rörlig ränta och löper alltid på 3 månader.
taxeringsvärde,
alla som äger en fastighet behöver betala fastighetsskatt. För att veta hur mycket skatt fastighetsägaren behöver betala finns ett taxeringsvärde för alla fastigheter. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet på fastigheten
tillträdesdag,
den dag du får nycklarna till bostaden och blir formellt den nya ägaren
tomträtt, innebär att någon annan, exempelvis kommunen, äger tomten som fastigheten står på och hyr ut den till ägaren av bostaden under en väldigt lång tid. Ägaren av bostaden betalar en tomträttsavgäld för att få använda tomten

U

uc, upplysningscentralen, kreditupplysningsföretag som undersöker om en person eller ett företag har förmåga att till exempel ta ett lån
underhållsfond, föreningens avsättning av pengar för kommande reparationsbehov, regleras i föreningens stadgar
underhållsplan, långsiktig planering av underhåll av en fastighet
undersökningsplikt, ansvar som köparen har för att undersöka bostadens skick innan köpet
upplysningsplikt, att berätta om lägenhetens eventuella fel och brister, säljaren har inte en automatisk upplysningsplikt

Å

årsavgift, för att täcka gemensamma kostnader i brf som t ex fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sopor och föreningens räntekostnader
årsredovisning, redovisar föreningens ekonomi

Ö

öppen planlösning, bostad där man inte har så många mellanväggar
öppen visning, visning av bostaden utan föranmälan
över gården, bostad med entré som ligger på innergården
överbryggningslån, ett tillfälligt lån för dig som flyttar in i den nya bostaden innan du fått pengarna från det gamla
överlåtelseavgift, avgift i samband med ägarbytet av en bostadsrätt för att täcka föreningens administrativa kostnader