Varför ser jag inte det sparkonto jag vill använda som från-konto (utbetalningskonto) i ansökningsflödet?

När du ska välja vilket sparkonto du vill föra över pengar ifrån visas bara de konton som är godkända. Du kan välja sparkonton som:

  • Har minst 10 000 kronor
  • Inte är ett barnsparkonto
  • Inte är spärrat