Insättningsgaranti

Samtliga SBAB:s konton omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar i banker och vissa andra institut. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Om flera personer har ett gemensamt sparkonto kan varje person få ersättning på upp till det maximala beloppet från sin del av det gemensamma kontot. Har personerna fler sparkonton på samma institut kan de inte få ut mer än 1 050 000 kronor.