Ränteskillnadsersättning

Här hittar du vanliga frågor och svar om ränteskillnadsersättning.

Vad är ränteskillnadsersättning?

Långivaren har, enligt konsumentkreditlagen, rätt att ta ut en avgift kallad ränteskillnadsersättning om ett bundet lån blir löst i förtid. Ersättningen ska täcka den förlust långivaren gör, i och med att låntagaren inte betalar ränta fram till villkorsändringsdagen.

Ränteskillnadsersättningen kan du dra av under räntor i din självdeklaration.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur räknar man ut ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättningen beräknas enligt Finansinspektionens allmänna råd och konsumentkreditlagen.

Ränteskillnadsersättningen beräknas på den skuld som lånet skulle ha haft vid bindningstidens slut, om du inte löst det i förtid, omräknat till lånets nuvärde. Vi tar även hänsyn till lånets amorteringsplan och hur ofta betalningar sker.

Ränteskillnadsersättningen beräknas som skillnaden mellan räntan på ditt lån och en jämförelseränta på den period som återstår till bindningstiden slut. Jämförelseräntan utgörs av den årseffektiva räntan som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer med en löptid som motsvarar återstående räntebindningstid för lånet ökad med en procentenhet.

Vill du läsa mer och räkna på hur stor avgiften kan bli för just dig så rekommenderar vi konsumenternas.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Varför tar SBAB ut ränteskillnadsersättning?

SBAB försöker så långt som möjligt matcha kundernas bolån med att låna upp samma belopp till samma villkor på kapitalmarknaden (till exempel hur lång tid lånet är bundet och hur ofta räntan ska betalas).

Om du vill betala tillbaka ditt bundna lån i förväg, måste SBAB ändå betala enligt tidigare bestämda villkor till långivaren som lånat ut pengar till SBAB. Om ränteläget har ändrats sedan du fick ditt lån kan det uppstå ränteförluster och ökade kostnader för SBAB. För dessa ökade kostnader har vi som långivare rätt till kompensation av kunden.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Går det att lösa ett bundet lån i förtid?

För bolån är det vanligt med bunden ränta under en längre tid. Då är lånekostnaden bestämd under hela perioden. Det går att lösa ett bundet lån i förtid men om ränteläget ändrats sedan lånet tecknades kan du behöva betala ränteskillnadsersättning, eftersom SBAB i sin tur lånat upp pengar på kapitalmarknaden, som ska betalas enligt tidigare bestämda villkor.

Hur hög avgiften blir beror på hur stora lån du har och hur lång tid som återstår av bindningstiden. Vill du läsa mer om ränteskillnadsersättning och räkna på hur stor avgiften kan bli så rekommenderar vi konsumenternas.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Är ränteskillnadsersättning avdragsgill i deklarationen?

Ja, du får göra avdrag för ränteskillnadsersättningen i din deklaration på samma sätt som för vanliga räntor.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!