Vad händer med mitt låneskydd när jag löser mitt lån?

Om du löser dina lån kommer försäkringen att upphöra automatiskt. Om du samtidigt tar ett nytt lån måste du göra en ny ansökan om låneskydd för det nya lånet.