Lagfart

Här hittar du vanliga frågor och svar kring vad lagfart är och vad en lagfart kostar.

Vad är lagfart?

När du har köpt en fastighet ska man ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfarten är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Oftast hjälper långivaren till att söka lagfart. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis/inskrivningsbevis som skickas hem till dig.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad kostar lagfarten?

Kostnaden för lagfart beror på om du har köpt, ärvt eller fått en fastighet i gåva. Vid gåva och arv utgår normalt sett ingen stämpelskatt. Vid köp av fastighet betalas en expeditionsavgift på 825 kr samt en så kallad stämpelskatt (skatten motsvarar 1,5 % av köpesumman eller taxeringsvärdet (högst av dessa) för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, 4,25 % för juridiska personer).

När du köper en ny bostad och tar lån hos SBAB så hjälper vi alltid till att ansöka om lagfart. För det tar vi ut en avgift på 750 kr, och då hjälper vi dig också att ta ut nya pantbrev om det skulle behövas.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur ansöker man om lagfart?

En ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från dess att man köpt eller förvärvat en ny fastighet. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet, och när du köper en ny bostad och tar lån hos oss på SBAB så hjälper vi alltid till att ansöka om lagfarten.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur räknar man ut lagfarten?

För att kunna räkna ut kostnaden för lagfart vid köp av en fastighet behöver både expeditionsavgift och stämpelskatt räknas med.

Stämpelskatten beräknas genom att ta 1,5 % av köpeskillingen (eller av taxeringsvärdet om det värdet är högre). Köper du en fastighet för 2 000 000 kronor kommer du alltså betala 1,5 procent av 2 000 000 kr i stämpelskatt = 30 000 kronor, plus expeditionsavgift på 825 kr, totalt 30 825 kronor.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!