När justeras min ränta efter att SBAB har gjort en ränteändring?

Om du har 3-månadersränta justeras din ränta vid nästa räntejusteringsdag. Om du har en bunden ränta på längre tid än 3 månader gäller din ränta under lånets villkorsperiod. Du kan se information om dina lån i internetbanken eller appen.