Vad händer med den upplupna räntan på sparkontot jag för över pengar ifrån när jag startar ett fasträntekonto?

SBAB sätter som vanligt in den upplupna räntan på ditt sparkonto den 1/1. Om räntan överstiger 100 kronor dras 30 % i skatt. Vid redovisningen till Skatteverket fördelas kapitalet och räntan i förhållande till antalet kontohavare.