Hur öppnar jag ett gemensamt sparkonto?

Om du vill öppna ett gemensamt sparkonto med en eller flera personer behöver varje medkontohavare läggas till i samband med öppnandet av sparkontot. Detta kan inte göras i efterhand.

När du öppnar kontot fyller du i alla kontohavares personnummer och därefter måste varje person logga in med sitt BankID inom 14 dagar, besvara kundkännedomsfrågor och signera kontot.

Kontot disponeras var för sig av kontohavarna.