Räntor och räntesättning

Här hittar du vanliga frågor och svar om räntor och räntesättning.

När fastställs räntan på mitt lån?

Om ett nytt bolån ska betalas ut kommer din ränta fastställas på utbetalningsdagen. Det betyder att räntan du får på ditt bolån när det betalas ut kan skilja sig mot räntan du ser när du räknar eller ansöker. När ditt bolån betalas ut kommer lånet få 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta. Du kan sen när som helst logga in i appen eller internetbanken och binda ditt lån på en längre bindningstid om du önskar.

Om du har ett befintligt bolån som är bundet och som ska villkorsändras kommer dina nya ränta fastställas på villkorsändringsdagen då ditt lån automatiskt går över till 3 månaders bindningstid. Har du redan ett bolån med 3 månaders bindningstid fastställs räntan på räntejusteringsdagen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur binder jag räntan på mina bolån?

Lån med 3 månaders bindningstid

I internetbanken och i appen kan du binda ditt lån med 3 månaders bindningstid när du vill. Där kan du också se vilka lån du kan binda och vilken ränta vi kan erbjuda dig just nu. Logga in i internetbanken eller i appen och bind räntan under menyalternativet "Boende". Tänk på att om du vill binda ditt bolån med dagens ränta behöver alla låntagare ha signerat bindningen innan klockan 21:30.


Lån med bunden ränta

När lånets räntebindningstid har gått ut kommer ditt lån automatiskt att gå över till 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta, på villkorsändringsdagen. Det innebär att du från och med villkorsändringsdagen kan välja att binda ditt lån på en längre bindningstid igen om du önskar. Logga in i internetbanken eller i appen och bind räntan under menyalternativet "Boende". Tänk på att om du vill binda ditt bolån med dagens ränta behöver alla låntagare ha signerat bindningen innan klockan 21:30.


Om du vill byta bindningstid innan din bindningstid gått ut

Har du redan bundit ditt lån och skulle vilja byta bindningstid innan din nuvarande bindningstid gått ut, så är det möjligt och du kan kontakta oss via telefon så hjälper vi dig. Tänk på att om du vill förtidsbinda ditt lån så kan det innebära att du behöver betala en avgift kallad ränteskillnadsersättning för den del av bindningstiden som återstår på ditt lån. Ring oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till och räknar på om och vad kostnaden skulle bli för just ditt lån om du vill förtidsbinda din ränta.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

När justeras min ränta?

Om du har 3-månadersränta justeras din ränta vid nästa räntejusteringsdag.

Om du har en bunden ränta på längre tid än 3 månader gäller din ränta under lånets villkorsperiod.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är den totala kostnaden du betalar för ditt bolån varje år. I den ingår både boräntan och andra eventuella avgifter för exempelvis pappersavier eller administration. Den effektiva räntan påverkas också av hur ofta du gör inbetalningar eftersom det blir en så kallad ”ränta på ränta”-effekt.

Den effektiva räntan anges som en årsränta på hela lånebeloppet. Genom att jämföra den effektiva räntan för olika bolån får du en bild av vad totalkostnaden blir hos olika långivare.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Om räntan förändras, hur påverkas min lånekostnad?

Det är bra att ha en uppfattning om hur en ändring av räntan påverkar din lånekostnad.

Om räntan ändras med en procentenhet så ändras kostnaden för varje 100 000 kr som du har lånat med 1 000 kr/år.

Om du har lånat en miljon kronor och räntan ändras med en procentenhet, så ändras alltså kostnaden för dig med 10 000 kr/år.

Den totala räntekostnaden för ditt lån beror av hur mycket du har valt att låna samt lånets räntesats.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur hänger boräntan och styrräntan ihop?

En vanlig fråga är hur boräntorna påverkas av Riksbankens styrränta (även kallad reporänta). Svaret är att styrräntan förstås spelar roll, men också marknadsräntorna på kapitalmarknaden som kan ändras på grund av andra faktorer vid sidan om styrräntan.

Du har säkert märkt att boräntorna både kan sänkas och höjas då och då utan att Riksbanken har ändrat sin styrränta. Det beror på att marknadsräntorna påverkas i förväg av förväntningar om vad Riksbanken kommer att göra längre fram, men också till följd av ändrade konkurrensförhållanden.

Även osäkerhet om viktiga saker som hur konjunkturen går i Sverige påverkar marknadsräntorna. När läget blir mer osäkert stiger räntorna, och när det stabiliseras sjunker de. Det sker helt utan att Riksbanken ändrar styrräntan.

Marknadsräntorna rör sig hela tiden, även om det oftast är små förändringar från dag till dag. Över tid innebär rörelserna dock att vi med jämna mellanrum måste justera räntorna på bolånen.

Boräntorna kan också behöva ändras utan att marknadsräntorna rört sig särskilt mycket. Det beror på att upplåningskostnaden i förhållande till marknadsräntan kan ha ändrats på grund av andra faktorer som ökad eller minskad finansoro, försämrad eller förbättrad kreditvärdighet hos banken eller nya regleringar och krav från myndigheterna.


Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!