Räntor och räntesättning

Här hittar du vanliga frågor och svar om räntor och räntesättning.

Så här sätter vi din ränta och ditt avdrag

När du lånar hos oss sätts din ränta utifrån hur mycket du lånar i förhållande till värdet på din bostad. Det avgör vilket avdrag du får på listräntan. Våra avdrag är inte tidsbestämda rabatter som försvinner efter en bestämd period, vilket är vanligt hos många andra banker.

 

Ingen förhandling, rätt ränta direkt!

Din ränta baseras på vår befintliga listränta minus det avdrag du får baserat på lånets storlek och värdet på din bostad. Därför behöver du inte förhandla med oss utan får rätt ränta direkt. Alla personer med samma förutsättningar får därför samma ränta när de tar ett nytt lån hos SBAB, eller som vi kallar det – rätt ränta direkt. Läs om hur det funkar att flytta bolånet till SBAB, och självklart ansöker du utan att binda dig.

 

Inga tidsbestämda rabatter. Avdrag som inte behöver förhandlas om.

Hos oss är det inte bara nya kunder som får en bra ränta, där sticker vi ut från branschen som ofta använder tidsbestämda rabatter för att locka in nya kunder med en bättre ränta. Vi tänker lite annorlunda, våra avdrag är inte tidsbestämda rabatter som försvinner efter en bestämd period vilket är vanligt hos många andra banker och för andra tjänster så som till exempel el-, telefon-, internet- och tv-abonnemang.

 

Grönt boende ger ökat avdrag!

Vi vill gärna bidra på de sätt vi kan för att minska energiförbrukningen i hemmen. Därför erbjuder vi avdrag på bolåneräntan för dig som bor i villa eller lägenhet i byggnad med energiklass A, B eller C. Avdrag på bolåneräntan för energiklass A & B med 0,10 procentenheter och energiklass C med 0,05 procentenheter. Läs mer om vårt Gröna Bolån här.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

När fastställs räntan på mitt lån?

Om ett nytt bolån ska betalas ut kommer din ränta fastställas på utbetalningsdagen. Det betyder att räntan du får på ditt bolån när det betalas ut kan skilja sig mot räntan du ser när du räknar eller ansöker. När ditt bolån betalas ut kommer lånet få 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta. Du kan sen när som helst logga in i appen eller internetbanken och binda ditt lån på en längre bindningstid om du önskar.

Om du har ett befintligt bolån som är bundet och som ska villkorsändras kommer dina nya ränta fastställas på villkorsändringsdagen då ditt lån automatiskt går över till 3 månaders bindningstid. Har du redan ett bolån med 3 månaders bindningstid fastställs räntan på räntejusteringsdagen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur binder jag räntan på mina bolån?

Lån med 3 månaders bindningstid

I internetbanken och i appen kan du binda ditt lån med 3 månaders bindningstid när du vill. Där kan du också se vilka lån du kan binda och vilken ränta vi kan erbjuda dig just nu. Logga in i internetbanken eller i appen och bind räntan under menyalternativet "Boende". Tänk på att om du vill binda ditt bolån med dagens ränta behöver alla låntagare ha signerat bindningen innan klockan 21:30.


Lån med bunden ränta

När lånets räntebindningstid har gått ut kommer ditt lån automatiskt att gå över till 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta, på villkorsändringsdagen. Det innebär att du från och med villkorsändringsdagen kan välja att binda ditt lån på en längre bindningstid igen om du önskar. Logga in i internetbanken eller i appen och bind räntan under menyalternativet "Boende". Tänk på att om du vill binda ditt bolån med dagens ränta behöver alla låntagare ha signerat bindningen innan klockan 21:30.


Om du vill byta bindningstid innan din bindningstid gått ut

Har du redan bundit ditt lån och skulle vilja byta bindningstid innan din nuvarande bindningstid gått ut, så är det möjligt och du kan kontakta oss via telefon så hjälper vi dig. Tänk på att om du vill förtidsbinda ditt lån så kan det innebära att du behöver betala en avgift kallad ränteskillnadsersättning för den del av bindningstiden som återstår på ditt lån. Ring oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till och räknar på om och vad kostnaden skulle bli för just ditt lån om du vill förtidsbinda din ränta.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

När justeras min ränta efter att SBAB har gjort en ränteändring?

Om du har 3-månadersränta justeras din ränta vid nästa räntejusteringsdag. Om du har en bunden ränta på längre tid än 3 månader gäller din ränta under lånets villkorsperiod. Du kan se information om dina lån i internetbanken eller appen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är den totala kostnaden du betalar för ditt bolån varje år. I den ingår både boräntan och andra eventuella avgifter för exempelvis pappersavier eller administration. Den effektiva räntan påverkas också av hur ofta du gör inbetalningar eftersom det blir en så kallad ”ränta på ränta”-effekt.

Den effektiva räntan anges som en årsränta på hela lånebeloppet. Genom att jämföra den effektiva räntan för olika bolån får du en bild av vad totalkostnaden blir hos olika långivare.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Om räntan förändras, hur påverkas min lånekostnad?

Det är bra att ha en uppfattning om hur en ändring av räntan påverkar din lånekostnad.

Om räntan ändras med en procentenhet så ändras kostnaden för varje 100 000 kr som du har lånat med 1 000 kr/år.

Om du har lånat en miljon kronor och räntan ändras med en procentenhet, så ändras alltså kostnaden för dig med 10 000 kr/år.

Den totala räntekostnaden för ditt lån beror av hur mycket du har valt att låna samt lånets räntesats.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur hänger boräntan och styrräntan ihop?

En vanlig fråga är hur boräntorna påverkas av Riksbankens styrränta (även kallad reporänta). Svaret är att styrräntan förstås spelar roll, men också marknadsräntorna på kapitalmarknaden som kan ändras på grund av andra faktorer vid sidan om styrräntan.

Du har säkert märkt att boräntorna både kan sänkas och höjas då och då utan att Riksbanken har ändrat sin styrränta. Det beror på att marknadsräntorna påverkas i förväg av förväntningar om vad Riksbanken kommer att göra längre fram, men också till följd av ändrade konkurrensförhållanden.

Även osäkerhet om viktiga saker som hur konjunkturen går i Sverige påverkar marknadsräntorna. När läget blir mer osäkert stiger räntorna, och när det stabiliseras sjunker de. Det sker helt utan att Riksbanken ändrar styrräntan.

Marknadsräntorna rör sig hela tiden, även om det oftast är små förändringar från dag till dag. Över tid innebär rörelserna dock att vi med jämna mellanrum måste justera räntorna på bolånen.

Boräntorna kan också behöva ändras utan att marknadsräntorna rört sig särskilt mycket. Det beror på att upplåningskostnaden i förhållande till marknadsräntan kan ha ändrats på grund av andra faktorer som ökad eller minskad finansoro, försämrad eller förbättrad kreditvärdighet hos banken eller nya regleringar och krav från myndigheterna.


Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!