Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Räntor

Här hittar du vanliga frågor och svar om räntor och räntesättning.

När fastställs räntan på mitt lån?

Om ett nytt bolån ska betalas ut kommer din ränta fastställas på utbetalningsdagen.

Om du har ett befintligt bolån som är bundet och som ska villkorsändras så fastställs din ränta på villkorsändringsdagen. Har du ett bolån med tre månaders bindniningstid fastställs räntan på räntejusteringsdagen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

När justeras min ränta?

Om du har en bunden ränta på längre tid än 3 månader gäller din ränta under lånets villkorsperiod.

Om du har en 3-månadersränta så kan din ränta justeras vid nästa räntejusteringsdag. Du kan logga in i internetbanken för att se dina låns räntejustering- och villkorsändringsdag.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vilken räntesättning gäller för mina bolån?

- För dig som har samtliga bolån utbetalda före 14 april 2008 sätts räntan enligt SBAB:s aktuella boräntor.
- För dig som har minst ett bolån utbetalt efter 14 april 2008 sätts räntan enligt vår nya modell för räntesättning av bolån.
- För dig som har lämnat in en värdering till oss på det aktuella boendet efter 14 april 2008 sätts räntan enligt vår nya modell för räntesättning av bolån.

Du som har vår nya modell för räntesättning kan själv räkna på vilken ränta vi kan erbjuda dig. Använd det marknadsvärde som gällde vid senaste utbetalningen eller det senaste marknadsvärdet som du har uppgett till oss (i en värdering) och därefter det totala lånebelopp du har hos oss på boendet, som var aktuellt vid senaste utbetalning eller vid värdering.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad är effektiv ränta?

Den totala kostnaden du betalar för ditt bolån varje år kallas för effektiv ränta. I den ingår både boräntan och andra eventuella avgifter för exempelvis pappersavier eller administration. Den effektiva räntan påverkas också av hur ofta du gör inbetalningar eftersom det blir en så kallad ”ränta på ränta”-effekt.

Den effektiva räntan anges som en årsränta på hela lånebeloppet. Genom att jämföra den effektiva räntan för olika bolån får du en bild av vad totalkostnaden blir hos olika långivare.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta är den ränta som har samlats för dina pengar sedan räntan betalades ut senast.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad är ränta på ränta?

När du sparar pengar får du ränta, som gör att pengarna växer. Räntan du får beräknas på den summa som finns på ditt konto, plus på den ränta du kommer få in på ditt konto i slutet av året (s k upplupen ränta). Du får med andra ord ränta på räntan.

Normalt brukar man betala ränta på ett bolån en gång i månaden eller en gång per kvartal. På ett sparkonto betalas räntan oftast ut en gång om året, och under tiden får du alltså ränta på den innestående räntan.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Om räntan förändras, hur påverkas min lånekostnad?

Det är bra att ha en uppfattning om hur en ändring av räntan påverkar din lånekostnad. Om räntan ändras med en procentenhet så ändras kostnaden för varje 100 000 kr som du har lånat med 1 000 kr/år. Om du har lånat en miljon kronor och räntan ändras med en procentenhet, så ändras alltså kostnaden för dig med 10 000 kr/år. Den totala räntekostnaden för ditt lån beror av hur mycket du har valt att låna samt lånets räntesats.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Jag har bolån hos er, utbetalda före 14 april 2008, och vill att det ska räntesättas enligt den nya räntesättningsmodellen. Hur gör jag?

Vi behöver en aktuell värdering av ditt boende. Kontakta oss så hjälper vi dig. De nya villkoren gäller i så fall från och med nästa villkorsändringsdag.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur hänger boräntan och reporäntan ihop?

En vanlig fråga är hur boräntorna påverkas av Riksbankens styrränta, reporäntan. Svaret är att reporäntan förstås spelar roll, men idag påverkas boräntorna mer av marknadsräntorna på kapitalmarknaden.

Du har säkert märkt att boräntorna både kan sänkas och höjas då och då utan att Riksbanken har ändrat sin reporänta. Det beror på att marknadsräntorna påverkas i förväg av förväntningar om vad Riksbanken kommer att göra längre fram.

Även osäkerhet om viktiga saker som hur konjunkturen går i Sverige eller hur skuldkrisen i Europa utvecklas påverkar marknadsräntorna. När läget blir mer osäkert stiger räntorna, och när det stabiliseras sjunker de. Det sker helt utan att Riksbanken ändrar reporäntan.

Marknadsräntorna rör sig hela tiden, även om det oftast är små förändringar från dag till dag. Över tid innebär rörelserna dock att vi med jämna mellanrum måste justera räntorna på bolånen.

Boräntorna kan också behöva ändras utan att marknadsräntorna rört sig särskilt mycket. Det beror på att upplåningskostnaden i förhållande till marknadsräntan kan ha ändrats på grund av andra faktorer som ökad eller minskad finansoro, försämrad eller förbättrad kreditvärdighet hos banken eller nya regleringar och krav från myndigheterna.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur binder jag räntan på mina bolån?

Om du har lån med 3 månaders bindningstid
I internetbanken kan du vanligtvis binda ditt lån med tre månaders bindningstid när du vill. Logga in i internetbanken och välj menyalternativet "Lån" och "Bind ditt lån". Där kan du se vilka lån du kan binda och vilken ränta vi kan erbjuda dig just nu.

skärmbild


Om ditt lån med 3 månaders bindningstid närmar sig villkorsändringsdag
Alla lån med tre månaders bindningstid har en villkorsändringsdag som inträffar en gång per år. Om ditt tremånaders lån ska villkorsändras inom 45 dagar från dagens datum behöver du istället välja alternativet "Visa villkorsändringar" för att kunna binda lånet. Under låneöversikten ser du när ditt lån ska villkorsändras. Väljer du att binda ditt lån via den här funktionen kommer räntan slutligen fastställas och gälla från och med villkorsändringsdagen. Om du under den här perioden vill binda ditt lån direkt och inte vänta tills villkorsändringsdagen kan du ringa oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till.


Om du har bunden ränta
När din räntebindningstid är på väg att gå ut och villkorsändringsdagen närmar sig är det dags att börja fundera på vilken ny bindningstid du vill välja. Ungefär 5 veckor innan ditt lån har villkorsändringsdag kan du välja en ny bindningstid i internetbanken. Där kan du direkt se vilken ränta vi kan erbjuda dig i nuläget men tänk på att den nya räntesatsen och de nya villkoren på ditt lån slutligen fastställs på, och gäller från och med villkorsändringsdagen. Vi kommer även skicka en blankett hem till dig via post där du kan göra dina val när din villkorsändringsdag närmar sig.

Om du inte gör något val kommer ditt lån att få tre månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån har just nu.

När du loggat in väljer du "Visa villkorsändring" under fliken "Lån".

skärmbild

Under "Lån", ”Mina lån” och ”Översikt” kan du se när ditt lån har villkorsändringsdag.


Om du vill förtidsbinda ditt lån
Har du redan bundit ditt lån och skulle vilja byta bindningstid innan din nuvarande bindningstid gått ut, så är det möjligt och du kan kontakta oss via telefon så hjälper vi dig. Tänk på att om du vill förtidsbinda ditt lån så kan det innebära att du behöver betala en ränteskillnadsersättning för den del av bindningstiden som återstår på ditt lån. Ring oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till och räknar på om och vad kostnaden skulle bli för just ditt lån om du vill förtidsbinda din ränta.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!