Att flytta ihop

Utforska mer


Kom överens medan ni är överens

Precis flyttat ihop och är sådär pirrigt nykära? Eller bott ihop ett tag och (förhoppningsvis) fortfarande är det? Snackat samboavtal? De flesta har inte det. Det känns liksom jobbigt, mitt i allt det härliga.

Kärlek och avtal. Det hör faktiskt ihop, även om det inte känns så. För så här är det: om du är eller blir sambo – skriv ett samboavtal. Det kan vara knepigt, tråkigt och läskigt att prata om med sin partner. Men det är viktigt, och dessutom ganska enkelt fixat.

Vi tänker på dig och ditt boende. Och om, om, OM det tar slut sen. Då vill du inte behöva vara efterklok.

Vanliga frågor och svar

Köpa ihop

Om ni betalar olika mycket?
Skillnader på sambo och gift?
Vad är solidariskt betalningsansvar?

Samboavtal

Hur funkar sambolagen?
Varför ska man ha samboavtal?
Hur gör man?

Flytta isär

Vem får bostaden?
Och möblerna då?

Om någon går bort

Ärver sambor varandra?
Hur blir det om ni också har barn?

Att köpa boende ihop

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar kring hur det funkar att köpa boende ihop.


Vad betyder solidariskt betalningsansvar?

Om ni har tagit ett gemensamt bolån så är ni båda ansvariga för hela lånet. Inte halva, som man kan tro. Om din partner inte kan betala kan alltså banken kräva dig på hela lånet.


Vi står båda på kontraktet men en har betalat mer i kontantinsats – vad innebär det?

Är ni sambo och den ena har betalat mer i kontantinsats behöver ni skriva samboavtal tillsammans med ett skuldebrev, om ni inte vill dela lika i det fall ni skulle flytta isär och göra en bodelning. Utan ett skuldebrev för kontantinsats kommer värdet delas lika trots att den ena betalat mer i kontantinsats.


Vilka skillnader är det mellan att vara sambo och gift?

När kärleken är som bäst och allt är bra spelar det inte så stor roll om man är sambo eller gift. Om förhållandet tar slut eller om en dör blir det dock stor skillnad på vad som händer.

Skillnaden för sambor i förhållande till gifta är bland annat att de:

  • inte ärver varandra
  • inte självklart är förmånstagare till varandras livförsäkringar
  • inte är underhållsskyldiga gentemot varandra

 

Vem får bostaden om vi flyttar isär?

I första hand får den som äger bostaden bo kvar. Om inget samboavtal finns får då den som bor kvar lösa ut den andra sambon med hälften av värdet för bostaden, om den andra sambon går med på detta. I mycket speciella undantagsfall och om den andra sambon har större behov av bostaden kan den sambon få ta över bostaden, t.ex. om den sambon fått vårdnaden om ett gemensamt barn och samtidigt inte har det så bra ekonomiskt ställt att en ny bostad kan införskaffas. Detta gäller även om man har ett samboavtal.

Kostandsfri juristhjälp för dig som är bolånekund

Som bolånekund hos oss kan du kostnadsfritt gå igenom din situation med en jurist och teckna de vanligaste avtalen online hos Lexly.

Samboavtal

I sambolagen står det att bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk ska delas 50/50 oavsett vem som betalat eller vem som står på kontraktet.

Ett samboavtal är ett juridiskt dokument där sambor kan bestämma att avvika helt eller delvis från sambolagens bestämmelser. Till exempel kan egendom som bostad eller bohag skyddas från att bodelas vid separation, vilket betyder att man inte delar lika oavsett utan tittar på ägandeförhållandet. Det finns inga krav på att samboavtal ska bevittnas eller registreras, men det är alltid bra att avtalet bevittnas om en tvist skulle uppkomma i framtiden om samboavtalets äkthet.


Måste man skriva ett samboavtal?

Nej, ett samboavtal är frivilligt att skriva och den ena sambon kan inte tvinga den andra att ingå ett samboavtal.

Varför behöver man ett samboavtal?

Vill man inte dela lika på den gemensamma permanentbostad som samborna har införskaffat för att bo i tillsammans eller på det bohag som är införskaffats till den gemensamma bostaden, behöver man ett samboavtal. Det kan vara om endast ena sambon har köpt bostaden och står på ägandet, eller om ägarandelarna är andra än 50/50 eller om samborna har betalat olika mycket till bostad eller bohag.


Är man bunden av ett samboavtal?

Du är inte bunden av samboavtalet förrän det är utskrivet och ni båda skrivit under det. Ett samboavtal kan inte ensidigt ändras eller frångås.

 

Måste ett samboavtal se ut på något särskilt sätt?

Avtalet ska vara skriftligt och skrivas under av båda samborna. Det kan vara bra att ta hjälp av någon som har koll på det juriska så att lagkrav följs och att samboavtalet är giltigt. Som bolånekund hos oss får du kostnadsfri hjälp med samboavtal via Lexly.


Hur skriver man ett samboavtal?

I ett samboavtal kan man endast bestämma om sambolagens regler om bodelning ska gälla eller inte. Om du känner dig osäker på vad som gäller, ta hjälp av någon som kan. Som bolånekund hos oss får du kostnadsfri hjälp med samboavtal via Lexly.


Ärver man varandra med samboavtal?

Nej. För det behövs ett testamente. Om ni inte har barn går arvet till den avlidnes föräldrar eller syskon.

 

Kostandsfri juristhjälp för dig som är bolånekund

Som bolånekund hos oss kan du kostnadsfritt gå igenom din situation med en jurist och teckna de vanligaste avtalen online hos Lexly.

Flytta isär

Om ni inte vill bo tillsammans längre upphör samboförhållandet. Då ska, om någon av er vill det, bostad och möbler delas upp i hälften mellan er genom så kallad bodelning - om ni inte har samboavtal. Då gäller det ni kommit överens om i samboavtalet.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar kring vad som gäller om ni vill flytta isär.

 

Vad kan vi göra om vi inte vill att sambolagens regler om bodelning ska gälla?

Då behöver ni ha ett skriftligt och undertecknat samboavtal. I samboavtalet kan ni bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla.


Vem får bostaden om vi flyttar isär?

I första hand får den som äger bostaden bo kvar. Om bostaden köpts för att ni ska bo där tillsammans, så ingår bostaden i bodelningen, oavsett vem som står på lånet, kontraktet eller vem som faktiskt betalat mest.

Om inget samboavtal finns får då den som bor kvar lösa ut den andra sambon med hälften av värdet för bostaden, om den andra sambon går med på detta.

I mycket speciella undantagsfall och om den andra sambon har större behov av bostaden kan den sambon få ta över bostaden, till exempel om den sambon fått vårdnaden om ett gemensamt barn och samtidigt inte har det så bra ekonomiskt ställt att en ny bostad kan införskaffas. Detta gäller även om man har ett samboavtal.


Hur blir det med möblerna då?

Här gäller samma sak. Om möbler köpts in för att användas av er båda har ni lika rätt till dem. Oavsett vem som betalade.


Om man köpt lägenheten tillsammans, men betalat olika mycket?

Så har ni fortfarande rätt till lika mycket! Vill ni få tillbaka motsvarande vad ni gick in med? Då behövs både ett samboavtal och ett skuldebrev.


Kan vi bestämma att vi delar på bostaden men inte på möblerna?

Ja, ni bestämmer själva på vilket sätt delningen ska se ut.

Vid bodelning ska samboegendom - bostaden, möblerna, köksutrustning och liknande i hemmet som skaffats för att användas tillsammans - delas lika. Saker som inte köpts för att användas tillsammans är inte samboegendom, till exempel om bostaden köpts innan tankar på att flytta ihop väckts eller fritidsutrustning, såsom golfklubbor. Det går även att välja att inget ska delas förutom till exempel bostaden, som man vill ska delas i hälften.


Kan man dela på allt, inte dela på något eller undanta vissa specifika saker från delning?

Ja, genom att göra ett samboavtal kan själva bestämma vad som ska delas och inte. Ni kan välja att inget ska delas, att allt ska delas eller att bara vissa saker ska delas. Ni kan också bestämma att bara den ena sambons saker ska undantas från delning. Det går alltså att anpassa samboavtalet efter hur man själv vill ha det.

 

Vad är samboegendom?

Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, till exempel möbler, köksutrustning och liknande i hemmet som skaffats för gemensamt boende. Saker som inte köpts för att användas tillsammans är inte samboegendom, till exempel om bostaden köpts innan tankar på att flytta ihop väckts eller fritidsutrustning, såsom golfklubbor.

Det är bara samboegendom som delas när ett samboförhållande upphör. En bil eller ett fritidsställe är inte samboegendom och delas därför inte.


Vad händer om någon av samborna går bort?

Ett samboavtal kan inte användas för att bestämma om arv. Bodelning görs om den kvarlevande sambon vill det, sedan tillfaller den avlidne sambons egendom dennes släktingar.


Kostandsfri juristhjälp för dig som är bolånekund

Som bolånekund hos oss kan du kostnadsfritt gå igenom din situation med en jurist och teckna de vanligaste avtalen online hos Lexly.

Om någon går bort

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar kring hur det funkar med arv om någon går bort.

Vad händer om någon av samborna går bort?

Som sambor ärver ni inte varandra. Detta oberoende av hur länge ni bott ihop eller om ni har barn tillsammans. Vill man trygga varandra som sambor ska man skriva ett inbördes testamente för att inte lämna varandra arvlösa.

 

Men om vi har barn, hur funkar det då?

Barnen har arvsrätt (om föräldrarna inte är gifta). Det går att testamentera en del till varandra men barnen har alltid rätt till hälften.

 

Kan sambor bestämma att samma regler som gäller för gifta ska gälla också för dem?

Sambor kan göra ett inbördes testamente för att ge varandra rätt till respektives arv. Utan ett testamente har sambor inte rätt att ärva varandra.


Vad menas med särkullbarn och vilka regler gäller för dem?

Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden, det vill säga barn du har tillsammans med någon annan än din partner. När det gäller särkullbarn finns det vissa särskilda regler. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn alltid rätt att få ut minst sin laglott direkt då föräldern gått bort. Till skillnad från gemensamma barn som behöver vänta tills båda föräldrarna gått bort. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från laglotten till förmån för en efterlevande partner. Om detta görs har barnet rätt att kräva ut sitt arv när även den efterlevande partnern har gått bort.


Kostandsfri juristhjälp för dig som är bolånekund

Som bolånekund hos oss kan du kostnadsfritt gå igenom din situation med en jurist och teckna de vanligaste avtalen online hos Lexly.

Kostnadsfri juristhjälp med Lexly


Vårt samarbete med Lexly gör att du som bolånekund kostnadsfritt kan gå igenom din situation med en jurist och teckna de vanligaste avtalen online.