Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Omvärld & Analyser

Omvärld & Analyser

SBAB:s chefsekonom Robert Boije och boendeekonom Claudia Wörmann är ekonomiska experter som bedriver analysverksamhet inom makroekonomi, sparande, boendeekonomi och andra privatekonomiska frågor. De verkar som SBAB:s talespersoner och arbetar för att sprida information och dela med sig av sin kunskap och kompetens till såväl kunder som investerare, allmänhet och media.

Vart är vi på väg?

Under serien "Vart är vi på väg?" publicerar SBAB Boräntenytt och Bomarknadsnytt. Utifrån det makroekonomiska läget beskrivs utvecklingen på bolånemarknaden respektive bostadsmarknaden.

 

Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter

Vår serie Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter syftar till att belysa olika frågeställningar med tydlig koppling till att bostadsmarknaden ska vara hållbar sett ur ett ekonomiskt, socialt samt miljö- och klimatmässigt perspektiv. Dessa rapporter hette tidigare Specialstudier.

SBAB Boprisindikator

Publiceras kvartalsvis och visar vad bostadsägarna tror om bostadsprisernas kommande utveckling.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI)

Publiceras kvartalsvis och visar läget för nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter.


Mäklarbarometern

Speglar de senaste tendenserna på bostadsmarknaden. Bygger på SBAB:s enkätundersökning bland fastighetsmäklare. Mäklarbarometern utkommer varje kvartal.


Spara & Placera

Här hittar du rapporter om privatekonomi och sparande, framför allt om kontosparande.