Omvärld & Analyser

Omvärld & analyser

Bo & Låna

Med den här årliga undersökningen vill vi ta reda på hur vårt boende och vår bostadsekonomi ser ut och hur vi agerar på på bolåne- och bostadsmarknaden.

Boräntenytt

Boräntenytt ger en analys av räntemarknaden och en prognos om boräntorna. Boräntenytt utkommer månadsvis.

Mäklarbarometern

Speglar de senaste tendenserna på bostadsmarknaden. Bygger på SBAB:s enkätundersökning bland fastighetsmäklare. Mäklarbarometern utkommer varje kvartal.

Spara & Placera

Här hittar du rapporter om privatekonomi och sparande, framför allt om kontosparande.

Specialstudier

I Specialstudier analyseras ämnen som till exempel olika bakgrundsfaktorers betydelse för låntagarnas val av bindningstider på bolånen.