Våra bolåneräntor

Här ser du både våra aktuella boräntor och de bästa räntor vi kan erbjuda just dig.


Få fram din bästa boränta direkt

3-månadersräntan kallas ibland rörlig ränta. De andra bindningstiderna är så kallad fast ränta och innebär att räntan är bunden på de angivna löptiderna.

Räntan baseras alltid på lånebeloppets storlek samt dess förhållande till bostadens värde.

Vår bästa möjliga ränta får du genom Grönt Bolån, om du har ett boende med energiklass A eller B.

Historiska boräntor

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den sammanlagda kostnaden av räntor och avgifter, till exempel aviseringsavgift, uttryckt som årlig ränta på hela lånebeloppet. Förutom räntor och avgifter påverkas den effektiva räntan av hur ofta inbetalningar görs på lånet. Se räkneexempel med effektiv ränta.

Genom att jämföra den effektiva räntan för bolån kan man enkelt se om kostnaden skiljer sig åt hos olika banker.

Bindningstid Räntesats Effektiv ränta
3 månader
1,64 %
1,65 %
1 år
1,54 %
1,55 %
2 år
1,44 %
1,45 %
3 år
1,54 %
1,55 %
4 år
1,69 %
1,70 %
5 år
1,79 %
1,80 %
7 år
2,04 %
2,06 %
10 år
2,24 %
2,26 %

Genomsnittsräntor

Här ser du SBAB:s genomsnittsräntor de senaste månaderna. I beräkningen tar vi med alla nyutbetalade bolån och bolån som villkorsändras under månaden. Senast fem vardagar efter månadens slut presenterar vi den senaste månadens genomsnittsräntor. Vi kommer successivt att fylla på med upp till tolv månaders historik.
 

Genomsnittsräntor per månad senaste året


Varför genomsnittsränta?

Från och med 1 juni 2015 ska svenska banker, enligt ett krav från Finansinspektionen, månadsvis redovisa sina genomsnittsräntor per bindningstid. Syftet är att öka möjligheten för kunder att jämföra olika bankers ränta. Tänk dock på att genomsnittsräntan påverkas av många olika faktorer, till exempel bankens kunders belåningsgrad och ränteändringar under aktuell period. Den räntan du kan få idag är alltså inte alltid jämförbar med föregående månads genomsnittsränta.

Använd vår kalkyl för att se vilken ränta du kan få.Det här påverkar vilken ränta du får hos oss

Den ränta du får när du skaffar bolån hos oss baseras alltid på lånebeloppets storlek samt dess förhållande till bostadens värde.

Det eventuella avdrag som du får mot den aktulla boräntan sätts vid tidpunkten som du skaffar bolån hos oss. Du kan känna dig trygg med att alla kunder med samma förutsättningar som du när lånet tas (bostadens värde, lånebelopp och tidpunkt) kommer få samma ränta. Avdraget mot den aktuella boräntan kommer att vara kvar genom hela villkorsperioden. Mer om vår räntesättning.

Räntor för handpenningslån och överbryggningslån

I tabellen ser du våra räntor för handpenningslån och överbryggningslån.

Lånetyp Räntesats
Handpenningslån
2,00 %
Överbryggningslån
2,00 %