Om du behöver extra stöd i kontakten med oss

Om du har behov av extra stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster.

Tjänsterna gör det möjligt för dig med exempelvis hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talsvårigheter, kognitiv nedsättning eller minnessvårigheter att kontakta oss.


Läs mer om tjänsterna och hur de fungerar