Amortering och amorteringskrav

Här hittar du vanliga frågor och svar om amortering och amorteringskrav.

Vad är amortering?

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader, eftersom räntekostnaderna baseras på hur stort lån du har. Därmed blir du också mindre utsatt vid stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller om din inkomst minskar. Det är alltså alltid bra att amortera på bolånet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad innebär amorteringskraven?

Amorteringskraven innebär att:

1. Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år.

2. Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år.

3. Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Det innebär alltså att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till bostadens värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan jag ansöka om tillfällig amorteringslättnad?

Idag kan undantag från amorteringskravet göras med anledning av särskilda skäl när dina ekonomiska förutsättningar väsentligt har försämrats. Vid betalningssvårigheter är du varmt välkommen att kontakta oss på 0771-45 30 00 så gör vi en bedömning för just din situation.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan jag ändra min amortering?

Om du vill ändra amorteringen på ditt bolån behöver du ringa vår kundservice. Där hjälper vi dig att se över och ändra din amortering.

Bra att veta:

  • Det är endast möjligt att ändra amorteringen på bolån med 3-månadersränta (även kallad rörlig ränta).
  • Du kan inte ändra amorteringen så att den blir lägre än ditt amorteringskrav.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan jag värdera om bostaden och sänka amorteringen?

Om du köpt din bostad efter 1 juni 2016 kan du tidigast värdera om din bostad 5 år efter att du har köpt den och därefter löpande vart femte år. Undantag från 5-årsregeln kan bara göras om du har gjort stora renoveringar som om- eller tillbyggnader. Att bygga till altan, balkong eller göra om enstaka rum räknas inte som större renovering.

Har du köpt din bostad efter 1 juni 2016 och vill höja dina bolån, så används priset på bostaden under de första fem åren för att räkna fram amorteringskravet. För att bedöma möjligheten att utöka lånet kommer en ny belåningsgrundande värdering göras när du ansöker.

Har du köpt din bostad innan 1 juni 2016 kan du göra en omvärdering tidigare än inom 5 år, om du ska utöka dina bolån. Du kan då omvärdera din bostad förutsatt att du inte har utökat ditt lån efter det datumet.

I SBAB-appen och internetbanken kan du som har bolån hos oss se vilket datum du tidigast kan värdera om bostaden för att beräkna om din amortering. Du som har ett värde som är 5 år eller äldre kan beställa en uppdatering av ditt värde i internetbanken, om värdet på din bostad har förändrats hjälper vi dig att se över och uppdatera ditt amorteringskrav.

Om du har bolån hos någon annan bank framgår datumet på amorteringsunderlaget som du kan begära från din nuvarande bank.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Finns det några undantag till amorteringskraven?

Ja, undantagen för amorteringskraven gäller dig som:

  • Tagit ditt bolån före 1 juni 2016 och inte tänker ta ett nytt eller låna mer på din bostad.
  • Lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt och ditt bolån motsvarar 50 % eller mindre av bostadens värde.
  • Tar ett bolån för att finansiera en nyproducerad bostad, är den första som bor där och bolånet motsvarar 70 % eller mindre av bostadens pris. Du kan då få amorteringsfritt under de fem första åren.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Jag har tagit ett nytt eller höjt ett bolån mellan 1 juni 2016-1 mars 2018, vilken amortering gäller?

Då baseras din amortering endast på vilken belåningsgrad du har.

  • Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet.
  • Belåning över 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad är löptid?

Bolån har alltid en löptid och en amorteringsplan. Löptiden är den tid som du enligt plan ska betala tillbaka lånet. Om du har en låg amortering så kan du ha kvar en restskuld att betala den dagen då lånets löptid går ut – idag är SBAB:s löptid på nya bolån 40 år. Du kan då ansöka om nytt bolån på återstående skuld om lånets sista löptidsdatum närmar sig.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad gäller om jag drabbas av till exempel sjukdom eller arbetslöshet?

Om du hamnar i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera så tar vi gärna en diskussion för att se om vi kan bistå med att låta dig som kund hos oss under en period avstå eller minska din amortering. Det kan till exempel röra sig om föräldraledighet, arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång.

Skulle du eller någon av dina medlåntagare få svårt att betala räkningarna är det viktigt att kontakta oss i god tid. Hos oss finns personer som arbetar speciellt med att ta hand om dessa ärenden. Ju tidigare vi får reda på dina utmaningar, desto lättare är det för oss att hjälpa till. Det kan handla om avbetalningsplaner eller att få hjälp av oss att prioritera i din privata ekonomi.

Om du behöver hjälp — kontakta oss genom att logga in i internetbanken eller appen och skicka ett meddelande, välj kategorin Betalningssvårigheter. När vi har fått ditt meddelande kontaktar vi dig och hjälper dig att se över just din situation.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad gäller om jag ska studera eller vara föräldraledig?

Du som har bolån hos oss och ska börja studera eller vara föräldraledig kan ansöka om att tillfälligt minska eller pausa din amortering. Logga in i appen eller internetbanken och skicka ett meddelande till oss så hjälper vi dig.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad blir räntekostnaden vid olika amorteringsnivåer?

I exemplet nedan jämförs total räntekostnad för lånets löptid samt hur stor skuld man har kvar efter 40 år. Kund 1 som väljer att amortera 2 500 kr/mån i 40 år betalar totalt 550 850 kr mindre i ränteutgifter än kund 2 som väljer att inte amortera givet att snitträntan ligger på 2,5 % under perioden. Dessutom har kunden som amorterar, mer än halverat sin skuld under löptiden medan kunden som inte amorterar följaktligen har hela skulden kvar.


Kund 1


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

2 500 kr/mån

Räntesats

2,5%

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

800 000 kr

Total räntekostnad

1 449 150 kr


Kund 2


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

0 kr/mån

Räntesats

2,5%

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

2 000 000 kr

Total räntekostnad

2 000 000 kr

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur funkar det med amortering om jag höjer mitt bolån hos er?

Om du vill utöka ditt bolån hos oss och lånar mer än 50 % av bostadens värde och/eller mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt omfattas du av amorteringskraven.

Om du har bolån på 50 % eller mindre av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det valfritt att amortera.

Här kan du läsa mer om hur amortering fungerar hos oss.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!