Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Amortering och amorteringskrav

Här hittar du vanliga frågor och svar om amortering och amorteringskrav.

Vad är amortering?

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader, eftersom räntekostnaderna baseras på hur stort lån du har. Därmed blir du också mindre utsatt vid stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller om din inkomst minskar. Det är alltså alltid bra att amortera på bolånet.

Vad innebär amorteringskraven?

Amorteringskraven innebär att:

1. Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år.

2. Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år.

3. Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Det innebär alltså att beronde på hur mycket du lånar i förhållande till bostadens värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år.

Kan jag välja högre amortering?

Det finns inget som hindrar att du väljer en högre amorteringstakt. Det enda du inte kan välja är amorteringsfritt om din belåningsgrad överstiger 50 %.

Kan jag värdera om bostaden och sänka amorteringen?

Om du köpt din bostad efter 1 juni 2016 kan du tidigast värdera om din bostad 5 år efter att du har köpt den och därefter löpande vart femte år. Undantag från 5-årsregeln kan bara göras om du har gjort stora renoveringar som om- eller tillbyggnader. Att bygga till altan, balkong eller göra om enstaka rum räknas inte som större renovering.

Har du köpt din bostad innan 1 juni 2016 får du dock göra en omvärdering tidigare än inom 5 år, om du ska utöka dina bolån.

Har du köpt din bostad efter 1 juni 2016 och vill höja dina bolån, så används priset på bostaden under de första fem åren för att räkna fram amorteringskravet. För att bedöma möjligheten att utöka lånet kommer en ny belåningsgrundande värdering göras när du ansöker.

Bakgrunden till den här regeln är att man vill undvika att stigande bostadspriser snabbt leder till lägre amorteringar.

Finns det några undantag till amorteringskraven?

Ja, undantagen för amorteringskraven gäller dig som:

- Tagit ditt bolån före 1 juni 2016 och inte tänker ta ett nytt eller låna mer på din bostad.

- Lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt och ditt bolån motsvarar 50 % eller mindre av bostadens värde.

- Tar ett bolån för att finansiera en nyproducerad bostad, är den första som bor där och bolånet motsvarar 70 % eller mindre av bostadens pris. Du kan då få amorteringsfritt under de fem första åren.

Jag har tagit ett nytt eller höjt ett bolån mellan 1 juni 2016-1 mars 2018, vilken amortering gäller?

Då baseras din amortering endast på vilken belåningsgrad du har.

- Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet.

- Belåning över 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet.

Vad är löptid?

Bolån har alltid en löptid och en amorteringsplan. Löptiden är den tid som man enligt plan ska betala tillbaka lånet på och amorteringsplanen kan antingen vara rak, serie eller annuitet.

SBAB tillämpar rak amortering med 40 års återbetalningstid för nyupplagda lån – det innebär att du om du följer denna plan betalar av ditt lån med samma summa varje månad. Detta innebär att skulden är helt avbetald efter 40 år.

Vad gäller om jag drabbas av till exempel sjukdom eller arbetslöshet?

Vi på SBAB anser att om du hamnar i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera så tar vi gärna en diskussion för att se om vi kan bistå med att låta dig som kund hos oss under en period avstå eller minska din amortering. Det kan till exempel röra sig om föräldraledighet, arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång.

Vad blir räntekostnaden vid olika amorteringsnivåer?

I exemplet nedan jämförs total räntekostnad för lånets löptid samt hur stor skuld man har kvar efter 40 år. Kund 1 som väljer att amortera 2 500 kr/mån i 40 år betalar totalt 550 850 kr mindre i ränteutgifter än kund 2 som väljer att inte amortera givet att snitträntan ligger på 2,5 % under perioden. Dessutom har kunden som amorterar, mer än halverat sin skuld under löptiden medan kunden som inte amorterar följaktligen har hela skulden kvar.


Kund 1


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

2 500 kr/mån

Räntesats

2,5%

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

800 000 kr

Total räntekostnad

1 449 150 kr


Kund 2


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

0 kr/mån

Räntesats

2,5%

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

2 000 000 kr

Total räntekostnad

2 000 000 kr