Jag har skyddade personuppgifter, kan jag öppna ett fasträntekonto?