Vad händer när räntan på sparkontot ändras?

När vi ändrar räntan på vårt sparkonto så gäller den nya räntan för alla, både för dig som redan har ett konto hos oss och för dig som planerar att öppna ett nytt sparkonto. Vid ränteändring räknas ny räntesats från och med den dag ränteändringen träder i kraft.