Pantbrev och pantsättning

Här hittar du vanliga frågor och svar om pantbrev och pantsättning.

Vad är pantbrev?

För att få låna pengar till din villa kräver långivaren säkerhet, en pant, för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till den du får låna pengar av. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna bostaden som en pant, därför får långivaren istället ett pantbrev som säkerhet. Ett pantbrev är ett bevis och kvitto på att ett visst belopp av en fastighet har blivit intecknat. En fastighet kan ha flera pantbrev med olika belopp.

Förr användes skriftliga pantbrev som fysiskt skulle lämnas till långivaren när en bostad skulle pantsättas. Idag utfärdas digitala pantbrev som samlas i det så kallade pantbrevsregistret. Digitala pantbrev är betydligt säkrare, och det finns ingen risk att ett digitalt pantbrev tappas bort eller blir förstört.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad kostar pantbrevet?

Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är 2 % av pantbrevsbeloppet (stämpelskatt) + 375 kr i fast avgift per pantbrev (till Lantmäteriet). Om du vill ha hjälp av SBAB att ta ut nya pantbrev så tar vi ut en avgift på 500 kr.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vilken betydelse har pantbrevet för långivaren?

Om du inte betalar tillbaka lånet har långivaren, som har pantbrevet, rätt att sälja villan för att få tillbaka sina pengar.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

När behöver jag ta ut nya pantbrev?

De pantbrev som redan finns uttagna följer fastigheten även om den får nya ägare. Pantbreven används som säkerhet om du som ägare behöver låna till boendet.

Om du köper ett nyproducerat hus eller vill låna ett högre belopp än befintligt pantbrevsbelopp måste du ta ut nya pantbrev. Tänk på att du måste ha minst lika mycket i pantbrev som du har i lån.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur gör jag för att ta ut nya pantbrev?

För att ta ut nya pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Din långivare hjälper dig att ansöka. Efter godkännande av ansökan utfärdas ett pantbrev som bevis. Numera är pantbreven elektroniska och förvaras hos Lantmäteriet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Varför pantsätter man sin bostad?

För att få låna pengar till villan eller bostadsrätten kräver långivaren, i de flesta fall, en säkerhet för lånet. Säkerheten kan bestå av panträtt i lös egendom (till exempel bostadsrätt) eller i fast egendom (till exempel villa).

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad innebär det att jag har pantsatt t ex min bostad?

Om en långivare har panträtt betyder det att långivaren under vissa förutsättningar har rätt att sälja panten, i det här fallet bostaden, för att få tillbaka pengarna som långivaren har lånat ut.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur överlämnar jag min bostad till långivaren när jag får lånet utbetalt?

Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om den är en bostad. Men för att långivaren ska ha förmånsrätt till panten, det vill säga företräde till betalning ur panten, måste panten överlämnas till långivaren.

  • Du som lånar till din villa lämnar pantbrev som säkerhet till långivaren.
  • Du som lånar till en bostadsrätt ger långivaren säkerhet för lånet genom att du skriver under ett avtal om pantsättning. Därefter underrättar långivaren bostadsrättsföreningen om att pantsättning av bostadsrätten skett. För bostadsrätter finns det alltså inga pantbrev.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur mycket pantbrev har jag?

Hos Lantmäteriet kan du logga in på Min fastighet för att se hur mycket pantbrev som finns på din fastighet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!