Bolåneansökan - så här gör du

Här hittar du vanliga frågor och svar kring hur du gör en bolåneansökan hos oss.

Hur ansöker jag om bolån?

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vilken månadsinkomst och anställningsform ska jag ange?

Fast- och tillsvidareanställning

När du fyller i din inkomst i ansökan ska du ange din grundlön, vanligtvis är det den månadslön som du har. Det går också bra att räkna med eventuell schemalagd OB-ersättning, jourersättning och befattningstillägg. Provision kan tas med om det är en stadigvarande och återkommande del av inkomsten, ange i så fall snittet av provisionen för de senaste 6 månaderna. Vi kan i vissa fall behöva göra en individuell bedömning av provisionen. Vad som gäller för dig brukar oftast framgå på din lönespecifikation.

I inkomst ingår inte:

  • Övertid
  • Förmåner
  • Kapitalinkomster
  • Extra arbete utöver en heltidstjänst
  • Reseersättning
  • Traktamenten
  • Hyresintäkter


Ersättning från A-kassa
kan du ta med i ansökan så länge den inte utgör den enda inkomstkällan. Är du ensam sökande kan du inte göra en låneansökan enbart baserat på A-kassa. Är ni fler än en sökande kan däremot A-kassa anges som inkomst för en av de sökande, förutsatt att den andra sökande har en stadigvarande inkomst, till exempel en tillsvidareanställning. Ange den summa du får från A-kassan varje månad (maximalt 16 720 kronor). Uppgifterna kommer du senare behöva styrka i samband med att du kontaktar oss inför en budgivning, och då genom ett utbetalningsbesked.

Om du är föräldraledig eller arbetar deltid för att ta hand om ditt barn kan vi räkna på din fasta ordinarie grundlön som står i ditt anställningsavtal. I vissa fall kan du behöva komplettera din ansökan och styrka med anställningsavtalet att du har en heltidstjänst att återgå till efter föräldraledigheten.

Är du anställd på ett bemanningsföretag behöver vi göra en individuell bedömning av din inkomst. I ansökan ska du ange inkomsten du får som uthyrd, men i vissa fall kommer vi använda oss av din garanterade lön.

Egenföretagare

Om du är egenföretagare ska du ange den summa som du tar ut i lön varje månad. I de allra flesta fall behöver ditt företag ha varit aktivt under minst ett helt verksamhetsår och du behöver oftast kunna påvisa en taxerad inkomst från företaget. Det finns fall där det är möjligt att göra en ansökan på andra uppgifter, exempelvis om du har ett längre konsultavtal och det finns ett halvårsbokslut tillgängligt för företaget. Vi kommer dock i de allra flesta fallen behöva göra en individuell bedömning av din situation.

Om du vill räkna med utdelning som en del av din månadsinkomst behöver vi göra en utökad granskning av ditt företag, oftast behöver också utdelningen vara en återkommande del av din totala inkomst.

Pensionär

Ange din pension före skatt varje månad. För att kunna räkna med ett privat pensionssparande eller pensionsförsäkring behöver vi kunna säkerställa att det är något som kommer betalas ut under en lång tid, och vi kommer behöva göra en individuell bedömning för din situation.

Visstids- eller projektanställd

Om du har en tidsbegränsad anställning behöver vi göra en individuell bedömning av din inkomst. Är du visstids- eller projektanställd behöver du även i de flesta fall vara berättigad till ersättning från A-kassa om du skulle bli arbetslös.

Arbetssökande, studerande eller behovsanställd

Är du behovsanställd, studerande eller arbetssökande och ensam sökande så kan vi inte erbjuda bolån eftersom du saknar en stadigvarande inkomst.

Provanställning

Om du har en provanställning behöver du oftast haft en längre erfarenhet av yrket för att vi ska kunna räkna med den inkomsten. Du behöver också vara berättigad ersättning från A-kassa om du skulle bli arbetslös. I de här fallen kommer vi också behöva göra en individuell bedömning av inkomsten.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Jag ska få löneförhöjning, kan jag ange den nya lönen fast den inte börjat gälla än?

Ska du få en ny lön, exempelvis genom en löneförhöjning eller att du byter jobb, och vill räkna med den nya lönen behöver du kontakta oss innan du lägger ditt första bud. Då gör vi en individuell bedömning för din situation. I vissa fall kommer vi även behöva ett arbetsgivarintyg och lönespecifikationer från dig.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Jag har mina barn boende hos mig varannan vecka, vad ska jag välja i ansökan?

Om du har delad vårdnad räknar vi i det här skedet med att du har barnen på halvtid och att du står för hälften av utgifterna och bidragen. Det innebär att vi i våra kalkyler kommer räkna med kostnader och bidrag motsvarande ½ barn för varje barn du har.

Om du har delad vårdnad ska du inte fylla i att du får eller att du betalar underhåll för barnen.

I vår låneansökan är det inte möjligt att ange ½ barn, ange därför det heltal som är närmast över i din situation. Om du exempelvis har 1 barn varannan vecka anger du 1 barn i ansökan (eftersom ½ inte är möjligt). Har du 2 barn varannan vecka anger du 1 barn i ansökan, osv.

I samband med att du kontaktar oss inför en budgivning behöver du informera oss om hur din situation ser ut med barn och delad vårdnad.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Mitt barn fyller snart 18 år, behöver jag ange det i ansökan?

Har du barn som bor hemma och som får studiebidrag så ska barnen tas med i ansökan, de ska då tas med oberoende av barnets ålder. Har du däremot barn som bor hemma men som själva arbetar så förväntas de bidra med pengar till hushållet, och de behöver därför inte tas med i ansökan.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vilka belåningsgränser gäller hos SBAB?

Vi kan erbjuda bolån upp till 85 % av marknadsvärdet på en villa eller en bostadsrätt.

Om du vill låna till ett fritidsboende kan vi erbjuda bolån upp till 85 % av marknadsvärdet för ett fritidshus, och upp till 65 % av marknadsvärde för en bostadsrätt som fritidsboende.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!