Hur gör jag för att lösa mitt lån?

Vill du lösa ditt lån kan du skicka ett meddelande till oss från internetbanken eller ringa oss på 0771-45 30 00. För att vi ska kunna hjälpa dig med behöver du under samtalet identifiera dig med Mobilt BankID.

Om du skickar ett meddelande till oss behöver du ange följande information i meddelandet:

  • Lånenummer på lånet som ska lösas.
  • Vilket datum du vill att lånet ska lösas. Du kan även ange ”snarast".
  • Pengarnas ursprung - Till exempel försäljning, gåva, lön etc. Beskriv detta så utförligt som möjligt. I vissa fall behöver vi kompletterande underlag som kan styrka pengarnas ursprung.
  • Om du har sparkonto hos SBAB kan vi dra pengarna direkt från kontot, meddela oss i så fall vilket kontonummer vi ska dra pengarna från.

Tänk på att ränteskillnadsersättning kan komma att tas ut om du vill förtidslösa ett lån med bunden ränta.