Kreditprövning

Här hittar du vanliga frågor och svar om kreditprövning.

Varför gör SBAB en kreditprövning?

En kreditprövning görs för att bedöma återbetalningsförmågan, alltså en bedömning av om du och eventuell medsökande har ekonomiska förutsättningar att kunna betala ränta och amortering för lånet. Dessutom tar vi en kreditupplysning från UC. Det gör vi för att säkerställa att uppgifterna som lämnats är riktiga samt att det inte finns några betalningsanmärkningar.

Som långivare är vi enligt lag skyldiga att göra en kreditprövning. En av anledningarna till det är att motverka att privatpersoner överskuldsätter sig.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad tar SBAB hänsyn till i en kreditprövning?

Vid en kreditprövning tar vi bland annat hänsyn till detta:

  • Du och eventuell medsökande ska enligt vår bedömning ha en stadigvarande inkomst så som lön eller pension.
  • Hur stort belopp som finns kvar per person i hushållet när fasta kostnader är betalda. Beloppet är olika stort för barn/vuxna och för ensamstående/de som lever i flerhushåll.
  • Vi begär också en kreditupplysning om dig och eventuell medsökande. Ni får bland annat inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Vi gör en bedömning av marknadsvärdet på fastigheten/bostadsrätten.
  • Vid köp av boende gäller att köpet ska vara förmedlat av en registrerad fastighetsmäklare.

I kreditprövningen tar vi hänsyn till att räntorna kan ändras. I den kalkyl som vi gör innan vi beviljar ditt lån räknar vi med en räntesats på bolånet som är ett visst antal procentenheter högre än dagens aktuella räntor.

För att vi ska kunna bevilja lån måste du, och eventuell medsökande, vara folkbokförd i Sverige.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vilka handlingar behöver SBAB vid en kreditprövning?

Innan vi kan göra en fullständig kreditprövning i samband med köp av ny bostad behöver vi få in:

  • Påskrivet köpekontrakt
  • Objektsbeskrivning
  • Föreningens senaste årsredovisning (om du ska köpa bostadsrätt)

Om du ska flytta dina lån till oss behöver vi ett amorteringsunderlag, det kan du begära från din nuvarande bank.

Observera att vi efter utförd kreditprövning kan behöva kompletterande handlingar.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!