När en anhörig har gått bort

Det är aldrig enkelt att hantera förlusten av en anhörig. Det är både sorg och praktiska frågor som ska hanteras, och det kan kännas som en överväldigande uppgift att ta hand om allt runt dödsboet.

För att underlätta vill vi ge dig bra stöd och vägledning under den här tiden. På den här sidan kan du läsa mer om vad som händer när någon i din närhet har dött och du behöver ta hand om dödsboet, och vad vi hjälper dig med.

Vad är ett dödsbo?

När en person avlider blir personens tillgångar och skulder ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som förvaltas av dödsbodelägarna. Vilka som är dödsbodelägare fastställs först vid en bouppteckning, men oftast är det den avlidnes make/maka, sambo eller andra arvingar.

Vad händer hos SBAB när en person med lån eller sparkonto avlider?

När vi får uppdatering från folkbokföringsregistret om att en av våra kunder har avlidit skickar vi ut ett så kallat engagemangsbesked. I beskedet framgår uppgifter om den avlidnes eventuella lån och sparkonton per dödsdagen. Engagemangsbeskedet skickas till dödsboets folkbokföringsadress. Om efterlevande make/maka finns och är kund hos oss skickar vi även ut engamgemangsbesked till den personen.

Vi kan också skicka ut engagemangsbeskedet till dödsbodelägare, då behöver dödsbodelägaren identifiera sig med BankID samt skicka in ett dödsfallsintyg.

 

Vanliga frågor om dödsbo med bolån

Vad händer med lånen om en av låntagarna avlider?

Om du som medlåntagare eller dödsbodelägare ska behålla boendet och vill ta över lånen behöver du kontakta oss på 054-17 28 70.

Om lånen ska slutamorteras kontaktar ni oss istället på 0771- 45 30 00.

Ska bostaden säljas via mäklare kommer mäklaren att kontakta oss inför lösen av lånen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vanliga frågor om dödsbo med sparkonto

Hur avslutar dödsbodelägare ett sparkonto?

Innan det är möjlig att avsluta ett sparkonto måste en godkänd bouppteckning finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.

Om bouppteckningen är klar och dödsboägare har BankID går det bra att ringa oss så avslutar vi dödsboets sparkonto.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Går det ta bort en kontohavare från ett sparkonto?

Nej, det är inte möjligt att ta bort en kontohavare från ett konto. Om medkontohavaren vill ha sparande kvar hos SBAB måste ett nytt konto öppnas.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Jag ska skicka in dokument för ett dödsbo, vilken adress ska jag använda?

Om du behöver skicka in dokument till oss för ett dödsbo kan du skicka det portofritt till:

SBAB Svarspost
650 300 401
658 00 KARLSTAD

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad händer om en person som öppnat fasträntekonto i sitt namn avlider och pengarna på fasträntekontot kommer från ett gemensamt sparkonto?

De förs över till ett enskilt sparkonto hos SBAB i samband med att bidningstiden löper ut.
Om dödsboet kontaktar oss och förtidslöser fasträntekontot så förs pengarna över till ditt enskilda sparkonto hos SBAB. Vid eventuell förtidslösen tillkommer en avgift.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad händer om låneavier betalas från sparkontot?

Om lån betalas via SBABgiro och den avlidne står som ensam kontohavare avslutas SBABgirot. Istället skickar vi ut låneavier med inbetalningskort. 

Om sparkontot däremot har flera kontohavare kommer låneavierna dras via SBABgirot som vanligt.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Är det möjligt att betala räkningar från sparkontot?

I de allra flesta fall är det inte möjligt att betala räkningar från våra sparkonton, det behöver normalt sett göras från ett så kallat transaktionskonto. Det finns vissa undantag där vi kan hjälpa till att betala skäliga kostnader för begravning, hyra, el och skatt. Kontakta oss på telefon om du behöver hjälp.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Är det möjligt att göra överföringar från sparkontot?

Om kontot har flera kontohavare kan den andra kontohavaren göra överföringar eftersom kontot disponeras var för sig.

Om dödsboet är ensam kontohavare är det inte möjligt att göra överföringar, och kontot kommer att spärras.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Jag har ett gemensamt sparkonto med en person som avlidit, hur avslutar jag kontot?

Om ett sparkonto har flera kontohavare disponeras kontot var för sig. Det innebär att en kontohavare kan ringa oss på 0771-45 30 00 och begära att avsluta sparkontot. För att kunna avsluta kontot behöver identifiering ske med BankID.

I de flesta fall är det också möjligt för en annan bank att begära avslut av ett sparkonto hos SBAB, men vissa undantag kan förekomma. Kontohavarens vardagsbank kan begära ett avslut av kontot genom att skicka ett så kallat avslutsuppdrag. Kontakta den aktuella banken och be dem skicka ett avslutsuppdrag till SBAB.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur avslutar jurist, begravningsbyrå eller liknande ett sparkonto?

Innan det är möjlig att avsluta ett sparkonto måste en godkänd bouppteckning finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.

I de flesta fall är det möjligt för en jurist, begravningsbyrå eller liknande att avsluta ett sparkonto hos SBAB, men vissa undantag kan förekomma.

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av jurist, begravningsbyrå eller liknande behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras
  • uppdragsfullmakt från samtliga dödsbodelägare
  • vidimerad kopia på ID-handling Pdf, 34 kB. för samtliga dödsbodelägare. ID-handling ska vara vidimerad av en person med namn, underskrift, datum och telefonnummer

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan en annan bank avsluta ett sparkonto?

I de flesta fall är det möjligt för en annan bank att begära avslut av ett sparkonto hos SBAB, men vissa undantag kan förekomma. Kontohavarens vardagsbank kan begära ett avslut av kontot genom att skicka ett så kallat avslutsuppdrag. Kontakta den aktuella banken och be dem skicka ett avslutsuppdrag till SBAB.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!