Dödsbo med bolån

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som förvaltas av dödsbodelägarna. Vilka som är dödsbodelägare fastställs först vid en bouppteckning, men oftast är det den avlidnes make/maka, sambo eller andra arvingar.

När vi får uppdatering från folkbokföringsregistret om att vår kund avlidit skickar vi ut ett så kallat engagemangsbesked. I beskedet framgår uppgifter om den avlidnes eventuella lån och sparkonton per dödsdagen. Engagemangsbeskedet skickas till dödsboets folkbokföringsadress. Om efterlevande make/maka finns och är kund hos oss skickar vi även ut engamgemangsbesked till den personen.

Här hittar du mer information och vanliga frågor och svar om dödsbo.

Hur beställer jag engagemangsuppgifter för ett dödsbo inför en bouppteckning?

När vi får uppdatering från folkbokföringsregistret om att vår kund avlidit skickar vi ut ett så kallat engagemangsbesked. I beskedet framgår uppgifter om den avlidnes eventuella lån och sparkonton per dödsdagen. Engagemangsbeskedet skickas till dödsboets folkbokföringsadress. Om efterlevande make/maka finns och är kund hos oss skickar vi även ut engamgemangsbesked till den personen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad händer med lånen om en av låntagarna avlider?

Om du som medlåntagare eller dödsbodelägare ska behålla boendet och vill ta över lånen behöver du kontakta oss på 054-17 71 47.

Om lånen ska slutamorteras kontaktar ni oss istället på 0771- 45 30 00.

Ska bostaden säljas via mäklare kommer mäklaren att kontakta oss inför lösen av lånen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!