Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Hållbarhet

Hållbarhet

Vår mission – vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi

Att lösa problem som har med boende att göra är en självklar del av vår verksamhet och mission. Det är något som driver oss framåt, varje dag.

Vi vet att SBAB, som aktör på den svenska bolånemarknaden och en del av det svenska samhället, kan göra så mycket mer än att bara låna ut pengar. Genom att lyfta blicken och ibland samverka med andra aktörer kan vi bidra till att göra den mer hållbar – både från ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Nedan kan du läsa mer om vad vi fokuserar på just nu, hur hållbarhet är integrerat i vår affärsplan, hur vi arbetar med Agenda 2030 samt hur vi styr vår verksamhet och redovisar om hållbarhet.

 

Hållbarhet är integrerat i vår affärsplan

Ta del av och hur vi styr vår verksamhet utefter affärsmässiga och hållbara målområden.

Vår affärsplan

Vi bidrar till Agenda 2030

För att säkerställa att hela kraften i SBAB:s verksamhet används för att bidra till en mer hållbar bostadsmarknad har vi identifierat och prioriterat fyra av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

 

Agenda 2030

Årsredovisning 2019

Läs om det gångna året och hur vi arbetat för att göra bostads- och bolånemarknaden enklare och mer transparent och hur vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi.

Läs årsredovisningen

Styrdokument

Våra policyer är en viktig del av den interna styrningen och hjälper oss att bli ett ännu mer hållbart företag.

Läs mer

Kontakta oss

Axel Wallin
Hållbarhetschef
axel.wallin@sbab.se
+46 702 16 02 30