Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Hållbarhet

Hållbarhet

Vi drivs av att skapa möjligheter och lösa problem som har med boende och boendeekonomi att göra.

Vi vet att SBAB kan göra mycket mer än att bara låna ut pengar. Vi vill vara med och förändra världen och bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen till 2030. Vi har ett ansvar för de människor och de delar av samhället som påverkas av vår verksamhet, både idag och i framtiden.

Nedan kan du läsa mer om vad vi fokuserar på just nu, hur hållbarhet är integrerat i vår affärsplan, hur vi arbetar med Agenda 2030 samt hur vi styr vår verksamhet och redovisar om hållbarhet.

Hållbarhet är integrerat i vår affärsplan

Ta del av och hur vi styr vår verksamhet utefter affärsmässiga och hållbara målområden.

Vår affärsplan

Vi bidrar till Agenda 2030

För att säkerställa att hela kraften i SBAB:s verksamhet används för att bidra till en mer hållbar bostadsmarknad har vi identifierat och prioriterat fyra av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

 

Agenda 2030

Årsredovisning 2019

Läs om det gångna året och hur vi arbetat för att göra bostads- och bolånemarknaden enklare och mer transparent och hur vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi.

Läs årsredovisningen

Styrdokument

Våra policyer är en viktig del av den interna styrningen och hjälper oss att bli ett ännu mer hållbart företag.

Läs mer

Kontakta oss

Axel Wallin
Hållbarhetschef
axel.wallin@sbab.se
+46 702 16 02 30