Vad är köpeskilling?

När du köper eller säljer en bostad kallas priset på bostaden för köpeskilling.

Köpeskilling är i svensk lagstiftning ett pris som både köpare och säljare kommit överens om för ett förutbestämt objekt i enlighet med avtalslagen.