Lånehandlingar – så här fyller du i dom

Information in English

För att vi ska kunna betala ut ett lån behöver du underteckna de lånehandlingar som du fått från oss och skicka in dem i retur till:

SBAB DH
Frisvar 204 549 81
658 00 Karlstad

Om du köpt ny bostad behöver vi ha dina handlingar senast 14 bankdagar innan tillträdesdagen.

Instruktioner för våra lånehandlingar

Amortering per månad

För att vi ska kunna betala ut ditt lån måste du fylla i det belopp du vill amortera. Du ser ditt amorteringskrav, alltså det belopp du lägst behöver betala tillbaka varje månad, under rubriken "Välj amorteringsbelopp". Vill du amortera ett högre belopp än amorteringskravet går det självklart bra.

Har du inget amorteringskrav framgår det på blanketten och då är amorteringen frivillig - önskar du ingen amortering skriver du 0 kr.


Är ditt lån uppdelat på flera lånedelar?

Våra kunder väljer ofta att placera hela amorteringsbeloppet på en lånedel. Vill du också göra det fyller du i allt du vill amortera på ett lån och lämnar de andra fälten tomma.

Vill du dela upp din amortering på flera lån fyller du i hur mycket du vill amortera på varje lånedel. Dubbelkolla gärna att det totala amorteringsbeloppet är minst lika stort som ditt amorteringskrav.

Amortering per månad

För att vi ska kunna betala ut ditt lån måste du fylla i det belopp du vill amortera. Du ser ditt amorteringskrav, alltså det belopp du lägst behöver betala tillbaka varje månad, under rubriken "Välj amorteringsbelopp". Vill du amortera ett högre belopp än amorteringskravet går det självklart bra.

Har du inget amorteringskrav framgår det på blanketten och då är amorteringen frivillig - önskar du ingen amortering skriver du 0 kr.


Är ditt lån uppdelat på flera lånedelar?

Våra kunder väljer ofta att placera hela amorteringsbeloppet på en lånedel. Vill du också göra det fyller du i allt du vill amortera på ett lån och lämnar de andra fälten tomma.

Vill du dela upp din amortering på flera lån fyller du i hur mycket du vill amortera på varje lånedel. Dubbelkolla gärna att det totala amorteringsbeloppet är minst lika stort som ditt amorteringskrav.

Räntebindnings- och villkorsperiod

För att villkoren ska bli giltiga och för att vi ska kunna godkänna blanketten och betala ut ditt lån måste du göra ett aktivt val av räntebindningstid.

Kryssa i vilken bindningstid varje enskild lånedel ska ha under Räntebindnings- och villkorsperiod. Du kan till exempel välja att binda ditt lån i tre månader, vilket ofta i dagligt tal även kallas för rörlig ränta. Du kan också välja att binda lånet på 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller 5 år.


Om du har flera lånedelar - glöm inte att kryssa i bindningstid för varje lånedel, även om du önskar samma bindningstid för alla lånedelar.

Här ska du skriva vilket konto du vill få pengarna utbetalt till. Ange först clearingnummer, det brukar vara de fyra första siffrorna i kontonumret. Skriv sedan kontonumret på andra raden.

Önskad utbetalningsdag

Här väljer du om lånet ska betalas ut på ett specifikt datum eller snarast möjligt.

Väljer du ett datum som ligger nära dagens datum, eller snarast, kommer vi betala ut lånet så snart vi fått alla lånehandlingar från dig. Bra att veta är att vi endast har möjlighet att betala ut på bankdagar.

Medgivande till uttag

Det här fältet visas för dig som ska överföra resterande eller delar av din kontantinsats innan tillträdet. Ska du inte överföra något är den här delen av blanketten inte med.

Ange det kontonummer hos SBAB som du medger att vi får reglera kontantinsatsen från. Du hittar dina sparkonton och information om dem när du loggar in på sbab.se eller via vår app. Har du inget sparkonto hos oss idag behöver du öppna ett konto, här kan du öppna ett sparkonto direkt med BankID. När kontot är öppnat kan du ange ditt nya kontonummer direkt på blanketten.

Insättning på konto

Om pengar ska sättas in på ditt konto i samband med att lånet ska betalas ut, eller om ett eventuellt överskott ska föras över efter att lån har lösts hos en annan bank, behöver vi veta vilket konto pengarna ska till.

Ange clearing- och kontonummer för det konto som du vill använda. Du kan oftast hitta clearing- och kontonumret genom att logga in på den aktuella banken eller titta på ett kontoutdrag för det aktuella kontot. Du kan också kontakta din bank för att ta reda på kontonumret.

Datum och underskrift

Ange vilket år, månad och dag som du undertecknar blanketten.

Är det fler än en person som ansöker om lån ska samtliga låntagare underteckna denna lånehandling.


För att vi ska kunna godkänna blanketten behöver en bläckpenna användas.

Tänk också på att om du har skrivit ut den här blanketten själv, så måste den text som visas här under signeringsrutan finnas med på utskriften. Om denna textdel inte kommit med i din utskrift behöver du skriva ut blanketten på nytt, och då se till att texten finns med på den nya utskriften.

Underskrift

Här ska du som fastighetsägare/tomträttshavare skriva under blanketten. Är ni fler personer som tillsammans äger fastigheten ska alla ägare/tomträttshavare skriva under vid sitt förtryckta namn.

Godkänns av sambo/make/maka 

Om du som fastighetsägare/tomträttshavare har en sambo
Om din sambo inte är fastighetsägare/ tomträttshavare så ska han/hon skriva under blanketten på raden "Godkänns av sambo/make/maka till fastighetsägare/ tomträttshavare" om:

  • fastigheten är en gemensam bostad, och
  • fastigheten utgör samboegendom (dvs den har skaffats för gemensamt boende). 

Om du som fastighetsägare/tomträttshavare är gift
Oftast ska din make/maka skriva under på raden "Godkänns av sambo/make/maka till fastighetsägare/ tomträttshavare” om han/hon inte är fastighetsägare/ tomträttshavare. Är du osäker på vad som gäller för just din situation är det i det här fallet bättre att din make/maka skriver under.

Här följer en förklaring i vilka två situationer din make/maka måste skriva under på raden "Godkänns av sambo/make/maka till fastighetsägare/ tomträttshavare”.

Situation 1
Om din make/maka inte är fastighetsägare/tomträttshavare så ska han/hon skriva under blanketten på raden "Godkänns av sambo/make/maka till fastighetsägare/ tomträttshavare" om:

  • Fastigheten utgör giftorättsgods (dvs egendom som ska ingå i en bodelning i samband med skilsmässa eller dödsfall)

Situation 2
Om fastigheten är din enskilda egendom behöver din make/maka skriva under blanketten på raden "Godkänns av sambo/make/maka till fastighetsägare/ tomträttshavare", om:

  • Fastigheten är en gemensam bostad, och
  • Fastigheten är din enskilda egendom på grund av äktenskapsförord

Datum och underskrift

Här ska du som bostadsrättsinnehavare, dvs du som köper bostadsrätten, skriva under med datum och din namnteckning. Är ni fler personer som tillsammans köper lägenheten ska alla skriva under blanketten vid sitt förtryckta namn. Tänk på att skriva under denna blankett samtidigt som du skriver under alla övriga lånehandlingar.

I dina lånehandlingar finns två identiska exemplar av blanketten "Meddelande om pantsättning". Tänk på att signera båda exemplaren och skicka in dem tillsammans med dina övriga lånehandlingar till oss. Mer än så behöver du inte göra.

När vi har mottagit båda blanketterna tar vi kontakt med din bostadsrättsförening och ber dem notera pantsättningen och skriva under blanketten.

För bostadsrättsföreningen

Här behöver du som köper en lägenhet inte göra någonting. Signera endast båda exemplaren av blanketten på raderna ovanför, och skicka in dem tillsammans med dina övriga lånehandlingar till oss. Mer än så behöver du inte göra.

När vi har mottagit båda blanketterna tar vi kontakt med din bostadsrättsförening och ber dem notera pantsättningen och skriva under blanketten.

Datum och underskrift

Här ska du som bostadsrättsinnehavare, dvs du som äger/köper bostadsrätten, skriva under med datum och din namnteckning. Är ni fler personer som tillsammans äger/köper lägenheten ska alla skriva under blanketten vid sitt förtryckta namn.

I dina lånehandlingar finns två identiska exemplar av blanketten "Meddelande om pantsättning". Tänk på att själva skriva under båda exemplaren och skicka in dem tillsammans med dina övriga lånehandlingar till oss.

När vi har mottagit båda blanketterna tar vi kontakt med din bostadsrättsförening och ber dem notera pantsättningen och skriva under blanketten.

För bostadsrättsföreningen

Här behöver inte göra någonting. Signera endast båda exemplaren av blanketten på raderna ovanför, och skicka in dem tillsammans med dina övriga lånehandlingar till oss. Mer än så behöver du inte göra.

Anslut till Autogiro eller SBAB-giro

Här ska du välja om du vill ansluta och betala dina lån via Autogiro eller SBAB-giro. Ange personnumret för den som är kontohavare på det konto som pengarna ska dras från. Ska ett konto som har flera kontohavare användas skriver ni endast en av kontohavarnas personnummer, vems ni anger spelar ingen roll. Däremot behöver då alla kontohavare skriva under blanketten längst ner på sidan.

Tänk på att kontohavaren måste vara låntagare, det är alltså inte möjligt att koppla lånebetalningar till ett konto där kontohavaren inte har något med lånet att göra.

Kryssa också i rutan för att bekräfta att de lånenummer som står angivna ansluts till Autogiro eller SBAB-giro.

Välj ett konto som pengarna ska dras från

Här ska du välja om du vill betala dina lån med ett konto som finns hos en annan bank (dvs via Autogiro), eller om du vill betala från ett konto som du har hos SBAB. Väljer du ett konto som finns hos oss på SBAB blir det ett så kallat SBAB-giro, dvs vår variant av ett Autogiro. Kryssa för ett av alternativen och ange sedan clearing- och kontonummer på det konto som ska användas.

Om du vill betala din lån med Autogiro är det också möjligt att kombinera det med e-faktura. Det är idag inte möjligt att kombinera SBAB-giro och e-faktura.

Anslut till e-faktura

Om du vill ansluta lånen till e-faktura ska du kryssa för det här. Använder du dig av det här alternativet kommer vi att skicka avier för alla dina lån till din vanliga internetbank.

Ange ditt personnummer och namnet på den bank som du vill använda. Det är inte möjligt att ange ett konto som finns hos SBAB för e-faktura.

Kombinera Autogiro och e-faktura

Om du har valt att betala dina lån med Autogiro och vill kombinera det med att få dina avier digitalt till din internetbank ska du kryssa för det här alternativet. Pengarna kommer alltså dras från det konto du valt att använda för Autogiro, och själva avin skickas till din internetbank.

Tänk på att fylla i uppgifterna för både Autogiro och e-faktura på blanketten. Det är inte möjligt att kombinera e-faktura med betalningar från ett SBAB-giro.

Om du inte väljer att få dina avier via e-faktura kommer vi i första hand skicka dem till Kivra om du har anslutit dig dit. Om du inte har anslutit dig till Kivra kommer du istället att få en pappersavi med posten.

Kontohavarnas underskrift

Här ska alla kontohavare för det konto som pengarna dras från skriva under. När blanketten är ifylld ska den skickas in till oss, och vi registrerar uppgifterna när vi fått blanketten till oss.

Insättning på konto

Det är viktigt att du här anger vilket konto som du vill att pengarna ska betalas ut till. Fyll i clearing- och kontonummer.

Du som lånar till delar av en kontantinsats behöver i de flesta fall inte fylla i detta, eftersom vi oftast inte ska betala ut pengarna till dig. Utbetalningen görs då till säljaren som du köper bostaden av.

Datum och underskrift

Ange vilket år, månad och dag som du undertecknar blanketten. Är det fler än en person som ansöker om lån ska samtliga låntagare underteckna denna lånehandling.

För att vi ska kunna godkänna blanketten behöver en bläckpenna användas.

Kundkännedom

Det här är blanketten med Kundkännedomsuppgifter. Den innehåller frågor som alla banker enligt lag måste ha svar på, bland annat för att få betala ut ett lån. Du kan med fördel besvara frågor via vår app eller på internetbanken, logga in med BankID i appen eller på sbab.se och besvara frågorna där. Då behöver du inte fylla i och skicka tillbaka den här blanketten. Besvara alla frågor och avsluta med att signera.

Har du inte möjlighet att besvara frågorna via appen eller webben så kan du naturligtvis fylla i dokumentet och returnera det till oss. Det är viktigt att du läser igenom och besvarar samtliga frågor. Många glömmer att besvara frågan om man är en person i en politisk utsatt ställning, om du undrar vad som menas med den frågan så finns det en förklaring om detta längst ner på första sidan.

Om du har en egen firma får du inte glömma att fylla i delarna med info om företaget, dvs bransch, företagets namn och organisationsnummer. Kom ihåg att signera handlingen innan du postar den till oss.

Många undrar också vad skatterättslig hemvist innebär, och det är det eller de länder där du betalar skatt och deklarerar din inkomst. Du behöver alltså fylla i ett eller flera länder, där detta är aktuellt för dig.

Fullmakt

Den här fullmakten innebär att vi har rätt att hämta de uppgifter vi behöver för att lösa dina lån som finns hos en annan bank. Vi behöver alltså få tillbaka den här blanketten signerad för att kunna flytta dina lån till SBAB. På blanketten framgår vilken bank du har dina lån på idag och vilket lånenummer de har.

Kontrollera att det är rätt lånenummer. Finns det felaktiga lånenummer på blanketten kan du stryka över dessa och skriva till de som gäller.

Glöm inte att signera blanketten med namn och datum.

Försäkring

Den här delen visas bara för dig som ska belåna en fastighet. Innan du skriver under skuldebrevet behöver du ange hos vilket försäkringsbolag du har valt att försäkra din bostad. Om du ännu inte har tecknat en försäkring kan du ange försäkringsbolaget som du kommer välja.

Du behöver också ange om du har en fullvärdesförsäkring eller inte. Om du inte har en fullvärdesförsäkring anger du istället vilket belopp du har försäkrat din bostad med.

Bra att veta: Om du inte har en fullvärdesförsäkring behöver ditt försäkringsbelopp vara minst lika stort som dina bolån på bostaden. Om du är osäker på vad som gäller i din försäkring kan du ofta hitta informationen i ditt försäkringsbrev eller genom att kontakta ditt försäkringsbolag.

Datum och underskrift

Här ska samtliga låntagare signera med namn och datum. Är ditt lån uppdelat på flera lånedelar får du ett skuldebrev för varje lånedel, och det är viktig att du signerar samtliga skuldebrev. Varje del har också en kundkopia, den behåller du. Ibland händer det att skuldebrevet blir så långt att det kommer på två sidor, då ska du signera båda sidorna.

Godkännande av pantsättning

Den här delen visas bara för dig som ska belåna en bostadsrätt. Är det fler än du som bor i bostaden är det viktigt att även den andra signerar, trots att den personen inte ska stå med på lånet. Orsaken är att alla som bor i bostaden ska godkänna att bostaden belånas. Ibland händer det att skuldebrevet blir så långt att det kommer på två sidor, då ska den personen signera på båda sidorna.

Kontrollera namn och kontaktuppgifter, välj sedan ditt låneskydd

Börja med att kontrollera att det står rätt kontaktuppgifter, saknas det några uppgifter kan du fylla i dem själv.

På blanketten kan se vilka lån du har möjlighet att försäkra, framgår det inga lånenummer kan du själv fylla i dem. Intill varje lånedel får du välja vilken försäkring du vill ha (Inkomst och/eller Liv), och om du vill försäkra 50% eller 100% av lånedelen. Du kan välja om du vill försäkra hela eller delar av ditt lån, det avgör hur stort skydd du har om något skulle hända.

Om du vill teckna Låneskydd Inkomst behöver du också ange i checkboxen att du är fullt arbetsför.

Hälsodeklaration för Låneskydd Liv

Om du ansöker om Låneskydd Liv måste du fylla i den här delen, det vill säga hälsodeklarationen.

Betalning via Autogiro

Här anger du vilket konto du vill att pengarna ska dras från. Det är viktig att försäkringstagaren också står som huvudkontohavare på kontot. Låneskyddet betalas via autogiro. Fyll i clearing- och kontonummer, och glöm inte att signera med namn och datum.