Vad gör jag vid skada?

Om du som kund råkar ut för en skada, laddar du enkelt ner skadeanmälan här. Det är viktigt att du kontrollerar när du tecknat försäkring.

Om du har tecknat försäkring efter den 1 oktober 2013 så ska du använda blanketter från Cardif.

Om du tecknat försäkringen före den 1 oktober 2013 ska du använda blanketten för Cigna.