Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Avier

Här hittar du vanliga frågor och svar om avier.

Tips! I vår app hittar du enkelt betalningshistorik för dina lån och information om kommande avier med OCR-/ och Bankgiro-nummer. Läs mer här.

Vad är årsavi?

Om ditt lån är bundet under hela året skickar vi ut en avi i början av året där årets samtliga betalningar finns specificerade. Du kommer alltså inte att få hem någon pappersavi inför varje förfallodag.

Varför kommer avierna bara till en av låntagarna?

Avierna går automatiskt till huvudlåntagaren på lånet, det vill säga den som stod först på låneansökan. Om det finns fler låntagare och alla bor på samma adress så skickar vi inte avin till mer än en person. Mottagare av avierna kan enkelt ändras om du önskar det, kontakta vårt kundcenter på 0771-45 30 00 så hjälper vi dig.

När kommer avierna för eventuella pantbrev och lagfart?

En avi gällande lagfarten kommer från Inskrivningsmyndigheten 4-8 veckor efter tillträdet. Kostnad för pantbrev faktureras av oss. Om kostnaden understiger 50 000 kr är den inkluderad i bifogad avi. Om kostnaden överstiger 50 000 kr skickar vi en separat avi efter tillträdet. Den totala pantbrevskostnaden inkluderar vårt arvode på 750 kr.

Pengarna har dragits från mitt konto, varför står det "Obetald" under "Aviöversikt" i internetbanken?

Det kan ta upp till två dagar från det att du har betalat din avi till dess att den står som ”Betald” under ”Aviöversikt”.

Vad betyder "summan utlagt" på min första avi?

Summan på din första avi som är märkt med ”Utlagt” innehåller den summa som SBAB lagt ut i samband med ditt tillträdesmöte. På likvidavräkningen du fått av mäklaren kan du se en specifikation av kostnaderna.

Vid köp av bostadsrätt ingår till exempel eventuell handpenningsränta och månadsavgift till föreningen för de dagar som är kvar på månaden efter att tillträdet ägt rum.

Vid köp av fastighet ingår till exempel eventuell handpenningsränta och fastighetsavgift för kvarvarande del av året.

Hur beräknas ränta och amortering på den första avin?

Första avin innehåller ränta för de två första månaderna men amortering för endast en månad. Till exempel: Tillträder du 15 mars innehåller första avin ränta från 15 mars till sista april samt amortering för april.

Jag har inte fått någon avi den här månaden, hur vet jag vilket belopp jag ska betala?

Logga in i internetbanken eller i SBAB-appen för att se vilket belopp din avi är på och kommande betalningar.

Varför har jag fått en påminnelseavi?

Om du betalar via autogiro har det antingen fattats pengar på ditt konto den dag som SBAB försökte dra beloppet, eller så har det blivit tekniskt fel. SBAB kan inte gå in och dra pengar vid ett senare datum, så lättast är om du betalar med den avi som är bifogad påminnelsen.

När kommer min första avi?

Den första avin kommer månaden efter att ditt lån betalats ut. Den innehåller ränta från utbetalningsdagen till och med 30:e nästföljande månad.

Om ditt lån exempelvis betalades ut den 10 mars kommer din första avi innehålla ränta från 10 mars till sista april. Amorteringen är dock bara för en månad. Du kan även se avibeloppet när du loggar in från och med den 19:e och senast den 22:a varje månad.

När kommer min avi?

Beroende på om du får din avi per post eller via e-faktura så ska din avi vara framme hos dig mellan den 19:e och 22:a varje månad.

Du kan också logga in i internetbanken eller SBAB-appen för att se vilket belopp din avi är på.

Fick du inte svar på din fråga?