Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Vilka bostäder kan jag låna till?

Här hittar du vanliga frågor och svar om vilka objekt du kan låna till hos oss.

Vad kan jag låna till?

Hos oss kan du låna till både båda villa, fritidshus och bostadrätt.

Om du ska låna till en fastighet, oavsett om det gäller en villa för permanentboende eller om det är ett fritidshus, så behöver fastigheten vara friköpt eller på en tomträtt. Det är inte möjligt att låna på ett arrende hos oss. Fastigheten behöver också vara av typen 220, det är alltså inte möjligt att ta lån på en jordsbruksfastighet (typkod 120) även om lånen avser själva bostadsbyggnaden.

Boytan på ett permanentboende behöver vara mellan 30-300 kvadratmeter, och för ett fritidsboende mellan 30-200 kvadratmeter. Vi erbjuder inga byggnadskreditiv eller byggnadslån, utan det är först när bostaden är färdigställd och besiktigad som vi kan erbjuda belåning på den.

Om du ska låna till en bostadsrätt, eller en borätt, så behöver den vara mellan 17-200 kvadratmeter. Vi kan i dagsläget inte erbjuda lån på ägarlägenheter.

Erbjuder SBAB byggnadskreditiv?

Nej, vi erbjuder inte byggnadskreditiv. Om du bygger en ny bostad kan du lägga lånen hos oss först när bostaden är färdigställd och slutbesiktigad. SBAB kan då lösa ditt byggnadskreditiv den dag du flyttar in, och vi lägger upp ett bolån med din bostad som säkerhet.

Kan jag låna till en bostad utomlands?

Nej, vi kan inte finansiera bostäder i utlandet, endast i Sverige.

Kan jag låna till en lägenhet i en oäkta förening?

SBAB kan bevilja lån efter att vi godkänt bostadsrättsföreningen. Kontakta oss på telefon 0771-45 30 00 så går vi igenom föreningens ekonomi. Det är bra om du har bostadsrättsföreningens årsredovisning och objektsbeskrivningen på den lägenhet du är intresserad av när du ringer oss.

Vad är en oäkta bostadsrättsförening?

En oäkta bostadsrättsförening har inte en tillräckligt stor andel av lägenheterna som hyrs ut till de egna medlemmarna. Delar av fastigheten kan t.ex. hyras ut till företag. En oäkta bostadsrättsförening har inte samma skatteregler som en äkta bostadsrättsförening

Kan jag låna till en lägenhet i en bostadsförening?

Ja, SBAB kan bevilja lån efter att vi godkänt bostadsföreningen. Kontakta oss på telefon 0771-45 30 00 så går vi igenom föreningens ekonomi. Det är bra om du har bostadsföreningens årsredovisning och objektsbeskrivningen på den lägenhet du är intresserad av när du ringer oss.

Vad är en bostadsförening?

En bostadsförening är en äldre bostadsföreningsform som inte får nybildas idag. Bostadsföreningar lyder under lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar, men inte automatiskt under bostadsrättslagen.