Hantera bankärenden genom en förvaltare eller god man

En god man eller förvaltare kan stötta den som behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska rättigheter. Att ha en god man är frivilligt och den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal.

Om det inte är tillräckligt med en god man, kan tingsrätten utse en förvaltare för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

För att du som god man eller förvaltare ska kunna representera din huvudman behöver du ha ett:

  • Aktuellt ”Registerutdrag om Ställföreträdarskap” från överförmyndaren.
  • Mobilt BankID

Ring oss på 054-17 26 26 så hjälper vi dig att komma igång.