Investor Relations

Här finns information om koncernens upplåningsprogram, de senaste finansiella rapporterna, och mycket mer.

Ladda ner

Delårsrapport jan-mars 2024 Årsredovisning 2023

Finansiell kalender

Gröna obligationer

Vi har som mål att finansiera grön utlåning med grön upplåning.

Läs mer om våra gröna obligationer.


IR-kontakter

E-post: investor@sbab.se


Fredrik Jönsson, Head of Treasury
Kristian André, Head of Funding
Pontus Niléhn, Head of Investor Relations
Anna Bergström, Funding Manager
Daniel Odhe, Treasury Dealer