Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Investor Relations

Investor Relations

Gröna obligationer

Läs mer om SBAB:s ramverk för utgivande av icke säkerställda gröna obligationer.

Läs mer koncernens upplåningsprogram

Här finner du information om koncernens säkerställda och icke säkerställda upplåningsprogram.