Investor Relations

Här finns information om koncernens upplåningsprogram, de senaste finansiella rapporterna, och mycket mer.

Ladda ner

Delårsrapport jan-sept 2021

Finansiell kalender

Gröna obligationer

Vi har som mål att finansiera grön utlåning med grön upplåning.

Läs mer om våra gröna obligationer.


IR-kontakter

E-post: investor@sbab.se
Telefon: +46 8 614 43 98


Fredrik Jönsson, Head of Treasury

E-post: fredrik.jonsson@sbab.se
Telefon: +46 8 614 38 22

Anders Hult, Head of Funding

E-post: anders.hult@sbab.se
Telefon: +46 8 614 38 64

Emma Holmberg, Head of Investor Relations

E-post: emma.holmberg@sbab.se
Telefon: +46 8 614 43 27