Investor Relations

Här finns information om koncernens upplåningsprogram, de senaste finansiella rapporterna, och mycket mer.

Ladda ner

Bokslutskommuniké 2022 Årsredovisning 2021

Finansiell kalender

Gröna obligationer

Vi har som mål att finansiera grön utlåning med grön upplåning.

Läs mer om våra gröna obligationer.


IR-kontakter

E-post: investor@sbab.se
Telefon: +46 8 614 43 98


Fredrik Jönsson, Head of Treasury

E-post: fredrik.jonsson@sbab.se
Telefon: +46 8 614 38 22

Pontus Niléhn, Head of Investor Relations
Kristian André, Head of Funding