Investor Relations

Välkommen till Investor Relations

Gröna obligationer

SBAB har tagit fram ett ramverk för utgivande av icke säkerställda gröna obligationer inom ramen för SBAB:s Euro Medium Term Note Programme (EMTN).

Finansiell kalender

25 april 2017, Delårsrapport januari-mars 2017

19 juli 2017, Delårsrapport januari-juni 2017

26 oktober 2017, Delårsrapport januari-september 2017

9 februari 2018, Bokslutskommuniké 2017

Kapitaltäckning & riskhantering

IR-kontakter

investor@sbab.se
+46 8 614 43 98

Louise Bergström
Head of Investor Relations 
louise.bergstrom@sbab.se
+46 8 614 4311

Fredrik Jönsson
Head of Treasury
fredrik.jonsson@sbab.se
+46 8 614 3822

Anders Hult
Head of Funding 
anders.hult@sbab.se
+46 8 614 3864

Läs mer koncernens upplåningsprogram

Här finner du information om koncernens säkerställda och icke säkerställda upplåningsprogram.