Investor Relations

Välkommen till Investor Relations

Gröna obligationer

Läs mer om SBAB:s ramverk för utgivande av icke säkerställda gröna obligationer.

IR-kontakter

investor@sbab.se
+46 8 614 43 98

Louise Bergström
Head of Investor Relations 
louise.bergstrom@sbab.se
+46 8 614 4311

Fredrik Jönsson
Head of Treasury
fredrik.jonsson@sbab.se
+46 8 614 3822

Anders Hult
Head of Funding 
anders.hult@sbab.se
+46 8 614 3864

Läs mer koncernens upplåningsprogram

Här finner du information om koncernens säkerställda och icke säkerställda upplåningsprogram.