Omfattas fasträntekonton av den statliga insättningsgarantin?