Hur beräknas räntan?

Räntan beräknas på alla kalenderdagar utom för utbetalningsdagen. På utbetalningsdagen får du istället ränta på det sparkonto som pengarna förs tillbaka till.