Sparräntor

Här hittar du vanliga frågor och svar om sparräntor.

I SBAB-appen kan du enkelt se ränta, saldo och annan information om ditt sparkonto.

Räknas sparräntan från första dagen?

Sparräntan på ditt sparkonto räknas från första kalenderdagen efter insättningsdagen och baseras på kontots aktuella saldo.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Varför får jag ingen sparränta under helgen?

När du är inloggad i internetbanken eller i vår app kan du se hur mycket upplupen ränta som genererats på ditt sparkonto. Under helger räknar våra system inte ut räntan per dag. Uträkningen görs istället på måndag kväll och den upplupna sparrräntan visas på tisdag morgon. Detsamma gäller även för längre helger, till exempel midsommar och jul.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

När får jag min sparränta?

SBAB sätter in sparräntan på ditt konto mellan den 30 december och 1 januari. Insättningen inkluderar ränta fram till och med den 31 december för det aktuella året.

Om räntan överstiger 100 kronor dras 30 % i skatt. Vid redovisningen till Skatteverket fördelas kapitalet och räntan i förhållande till antalet kontohavare.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur ofta får jag kontoutdrag?

Vi skickar inte längre ut kontoutdrag i pappersform. Kontotudraget finns att hämta i internetbanken.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur beräknas räntan?

Sparräntan räknas från och med första kalenderdagen efter insättningsdagen till och med sista kalenderdagen innan uttagsdagen. Vid ränteändring räknas ny räntesats från och med den dag ränteändringen träder i kraft.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad är ränta på ränta?

När du sparar pengar på vårt sparkonto får du ränta, som gör att pengarna växer. Räntan du får beräknas dag för dag på den summa som finns på ditt konto. Vid årets slut betalas räntan ut till ditt konto och du har då mera pengar på kontot än vad du hade vid årets början. Året efter får du inte bara ränta på det du har satt in på kontot utan även på den räntan som har betalats ut, alltså ränta på ränta.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur gör jag om jag är begränsat skattskyldig?

Du behöver skicka in ett intyg om begränsad skattskyldighet i Sverige. Här hittar du blanketten Pdf, 82 kB..

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta är den ränta som har tillgodogjorts för dina pengar sedan årets början, eller sedan räntan betalades ut senast (om saldo fanns på kontot föregående år).

När du har pengar på ditt sparkonto räknas en upplupen ränta fram varje dag. Beräkning baseras på den aktuella räntesatsen för kontot och på det saldo som finns där. Den upplupna räntan för varje dag slås sen samman och betalas ut en gång om året.

Du kan se den upplupna räntan på ditt sparkonto när du loggar in i internetbanken eller i appen. Under helgerna görs inte några uppdateringar av den upplupna räntan.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad händer när räntan på sparkontot ändras?

När vi ändrar räntan på vårt sparkonto så gäller den nya räntan för alla, både för dig som redan har ett konto hos oss och för dig som planerar att öppna ett nytt sparkonto. Vid ränteändring räknas ny räntesats från och med den dag ränteändringen träder i kraft.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur fördelas sparräntan om vi har ett gemensamt sparkonto?

Sparräntan kommer att fördelas lika mellan kontohavarna och sätts in på sparkontot 1/1.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!