Gemensamt sparkonto

Här hittar du vanliga frågor och svar om gemensamt sparkonto.

Hur öppnar jag ett gemensamt sparkonto?

Om du vill öppna ett gemensamt sparkonto med en eller flera personer behöver alla medkontohavare läggas till i samband med öppnandet av sparkontot.

När du öppnar kontot fyller du i alla kontohavares personnummer och därefter behöver varje person signera kontot genom att logga in med sitt BankID inom 14 dagar.

Efter att alla kontohavare signerat öppnas sparkontot. Kontot disponeras sen var för sig av kontohavarna.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur många kontohavare kan det finnas på ett sparkonto?

Det kan max finnas fyra kontohavare.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan man lägga till fler kontohavare efter att sparkontot är öppnat?

Nej, alla kontohavare måste vara med från början. Om du vill lägga till en kontohavare måste kontot avslutas och ett nytt konto får öppnas.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan man ta bort en kontohavare efter att sparkontot är öppnat?

Nej, det går inte att göra. Om du vill ta bort en kontohavare måste kontot avslutas och ett nytt konto får öppnas för dem som ska vara kvar som kontohavare.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur fördelas sparräntan om vi har ett gemensamt sparkonto?

Sparräntan kommer att fördelas lika mellan kontohavarna och sätts in på sparkontot 1/1.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!