Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Dödsbo

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som förvaltas av dödsbodelägarna. Vilka som är dödsbodelägare fastställs först vid en bouppteckning, men oftast är det den avlidnes make/maka, sambo eller andra arvingar.

När vi får uppdatering från folkbokföringsregistret om avliden person skickar vi ut ett så kallat engagemangsbesked. I beskedet framgår uppgifter om den avlidnes eventuella lån och sparkonton. Engagemangsbeskedet skickas per dödsdagen till dödsboets folkbokföringsadress och till efterlevande make/maka. Vi kan också skicka ut engagemangsbeskedet till dödsbodelägare, då behöver dödsbodelägaren identifiera sig samt skicka in dödsfallssintyg.

Här hittar du mer information och vanliga frågor och svar om dödsbo.

Om att avsluta ett sparkonto för ett dödsbo

Kan en annan bank avsluta ett sparkonto?

Ja, det är möjligt. Kontohavarens vardagsbank kan begära ett avslut av kontot hos SBAB genom att skicka ett så kallat avslutsuppdrag. Kontakta den aktuella banken och be dem skicka ett avslutsuppdrag till SBAB.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur avslutar jurist, begravningsbyrå eller liknande ett sparkonto?

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av jurist/begravningsbyrå eller liknande behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras
  • fullmakt från samtliga dödsbodelägare
  • vidimerad kopia på ID-handling för samtliga dödsbodelägare samt för juristen/boutredningsmannen. ID-handling ska vara vidimerad av två personer med namn, underskrift, datum och telefonnummer

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Jag har ett gemensamt sparkonto med en person som avlidit, hur avslutar jag kontot?

Om ett sparkonto har flera kontohavare disponeras kontot var för sig. Det innebär att en kontohavare kan ringa oss på 0771-45 30 00 och begära att avsluta sparkontot. För att kunna avsluta kontot behöver identifiering ske med BankID.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur avslutar dödsbodelägare ett sparkonto?

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av dösbodelägare behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras. Brevet ska vara undertecknat av samtliga dödsbodelägare, alternativt styrkt med fullmakt från dödsbodelägare som inte har undertecknat brevet
  • vidimerad kopia på ID-handling för samtliga dösbodelägare. ID-handling ska vara vidimerad av två personer med namn, underskrift, datum och telefonnummer

Godkänd bouppteckning måste finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Övriga frågor om sparkonto för dödsbo

Går det ta bort en kontohavare från ett sparkonto?

Nej, det är inte möjligt att ta bort en kontohavare från ett konto. Om medkontohavaren vill ha sparande kvar hos SBAB måste ett nytt konto öppnas.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad händer om låneavier betalas från kontot?

Om lån betalas via SBABgiro och den avlidne står som ensam kontohavare avslutas SBABgirot. Istället skickar vi ut låneavier med inbetalningskort. 

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Är det möjligt att betala räkningar från ett konto?

Nej, det går inte att betala räkningar från ett sparkonto hos SBAB.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!