Kan jag öppna ett fasträntekonto åt någon annan än mig själv?

Nej, i dagsläget är det inte möjligt att öppna ett fasträntekonto till någon annan än sig själv.