Kan jag ha flera fasträntekonton?

Ja, du kan ha flera fasträntekonton, som mest 99 stycken.