När kommer årsbeskedet?

Årsbeskedet ska ha nått alla våra kunder senast 31 januari, du hittar dem genom att logga in i appen eller internetbanken.

Du som är eller har varit kund hos oss under 2023 kan få två separata årsbesked. I de fall som vi skickar ut två årsbesked kommer de att nå dig vid olika tidpunkter, och det kan därför saknas uppgifter till dess att du har fått båda årsbeskeden. Om du får två årsbesked kommer båda finnas tillgängliga senast 31 januari, och de kommer tillsammans innehålla samtliga uppgifter för de produkter du har eller har haft hos oss under året som har gått.

I årsbeskedet finns information om de ränte- och skatteuppgifter som vi lämnar på kontrolluppgiften till Skatteverket. För lån är det uppgifter om låneskuld och inbetald ränta, och för sparkonto visas den utbetalade räntan och om vi har dragit preliminär skatt på den utbetalade räntan. Information om öppnade och avslutade fasträntekonton kommer också framgå i årsbeskedet. För avslutade fasträntekonton visas den utbetalade räntan och om vi har dragit preliminär skatt på den utbetalade räntan.

Bra att veta: För att få med inbetalningen för årets sista avi på kontrolluppgiften för år 2023 behöver inbetalningen finnas hos oss senast 29 december.

Om du betalar dina avier med autogiro måste pengarna finns på ditt autogirokonto senast 28 december.

Om du betalar dina avier med e‑faktura måste du ändra datumet på din e-faktura till den 29 december. Du behöver även ha godkänt e-fakturan samt ha pengarna på ditt konto senast klockan 9.45 den 29 december.


I årsbeskedet informerar vi också om att vi har tagit en kreditupplysning. Enligt konsumentkreditlagen måste kunden få information om att detta gjorts.

SBAB Bank måste enligt lag beräkna sina kreditrisker. Vi begär därför kreditupplysningar om alla våra lånekunder från Upplysningscentralen (UC). Informationen används endast för att beräkna kapitalkravet på SBAB Banks totala kreditrisk. Kunderna får inte någon frågenotering hos UC.

Vill du veta vilken information vi fått av UC för att beräkna kreditrisken? Kontakta i så fall UC:

UC AB
Att: Baselkopia
117 88 Stockholm
E-post: baselkopia@uc.se