När kommer årsbeskedet?

Årsräntebeskedet ska vara alla kunder tillhanda senast 31 januari.

I årsräntebeskedet informerar vi också om att vi har tagit en kreditupplysning på kunden. Enligt konsumentkreditlagen måste kunden få information om att detta gjorts.

SBAB Bank måste enligt lag beräkna sina kreditrisker. Vi begär därför kreditupplysningar om alla våra lånekunder från Upplysningscentralen (UC). Informationen används endast för att beräkna kapitalkravet på SBAB Banks totala kreditrisk. Kunderna får inte någon frågenotering hos UC.

Vill du veta vilken information vi fått av UC för att beräkna kreditrisken? Kontakta i så fall UC:

UC AB

Att: Baselkopia
117 88 Stockholm
E-post: baselkopia@uc.se