När kommer årsbeskedet?

Årsbeskedet ska ha nått alla våra kunder senast 31 januari. Till skillnad från tidigare år kan du som har flera produkter hos oss få två separata årsbesked. Det kan inträffa om du har en kombination av bolån, privatlån och sparkonto. I de fall där vi skickar ut två årsbesked kommer de att nå dig vid olika tidpunkter, men båda kommer finnas tillgängliga senast 31 januari.

I årsbeskedet finns information om de ränte- och skatteuppgifter som vi lämnar till Skatteverket. För lån är det uppgifter om låneskuld och inbetald ränta. Och för kunder med sparkonto visas den utbetalade räntan och om vi har dragit preliminär skatt på den utbetalade räntan.

I årsräntebeskedet informerar vi också om att vi har tagit en kreditupplysning. Enligt konsumentkreditlagen måste kunden få information om att detta gjorts.

SBAB Bank måste enligt lag beräkna sina kreditrisker. Vi begär därför kreditupplysningar om alla våra lånekunder från Upplysningscentralen (UC). Informationen används endast för att beräkna kapitalkravet på SBAB Banks totala kreditrisk. Kunderna får inte någon frågenotering hos UC.

Vill du veta vilken information vi fått av UC för att beräkna kreditrisken? Kontakta i så fall UC:

UC AB
Att: Baselkopia
117 88 Stockholm
E-post: baselkopia@uc.se