Finansiella rapporter SBAB

Ladda ner rapporter för 2022

Delårsrapport januari-mars 2022 (pdf)

Finansiell kalender

18 juli 2022: Delårsrapport jan-jun 2022

27 oktober 2022: Delårsrapport jan-sep 2022

7 februari 2023: Bokslutskommuniké 2022