Finansiella rapporter SBAB

Finansiell kalender

10 februari 2022: Bokslutskommuniké 2021

28 april 2022: Delårsrapport jan-mar 2022

18 juli 2022: Delårsrapport jan-jun 2022

27 oktober 2022: Delårsrapport jan-sep 2022

7 februari 2023: Bokslutskommuniké 2022