Vår historia

1985

SBAB ser dagens ljus

Vår verksamhet startar den 1 juli 1985 med att finansiera de statliga bostadslånen. Tidigare hade dessa finansierats via statsbudgeten. I slutet av året hade vi fyra medarbetare. SBAB är ursprungligen en förkortning för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

1986

Bostadsobligationer avskaffas

1986 avskaffas regleringarna för bostadsobligationer och allt kapital lånas upp i konkurrens på den svenska marknaden.

1989

Etableras på Tokyo- och London-börsen

I juli 1989 övertar SBAB förvaltningen av statliga bostadslån från Boverket. Kreditprövningen och förvaltningen av lån på regional nivå ligger dock kvar hos Länsbostadsnämnderna. Valutaregleringen avskaffas och den internationella kapitalmarknaden öppnas för alla finansiella institutioner i Sverige. Vi etablerar oss tidigt på två stora internationella kreditmarknader: Tokyo och London.

1991

Konkurrens på lika villkor

Vår konkurrensutsatta utlåning startar 1991 då vi får rätt att lämna bottenlån i konkurrens med andra bostadslånegivare.

1992

Kundservice etableras i Karlstad

1992 börjar all SBAB:s långivning drivas i egen regi och vår särställning på bostadskredit-marknaden upphör. Ett kundcenter etableras i Karlstad för att sköta förvaltningen av lån som övertas från länsbostadsnämnderna.

Kreditförlusterna hade under några år ökat bland de myndighetsbeslutade lånen. Genom en omstrukturering av de statliga bostadslånen med sämre kreditkvalitet överlåts delar av vår lånestock till Venantius. Samtidigt förvärvas andra lån med högre kreditkvalitet. Resultatet blir en ungefär lika stor lånestock, men av betydligt högre kvalitet.

1998

Låneansökan via internet

1998 lanseras låneansökan för privatkunder på webben som snabbt utvecklades till att bli en allt viktigare försäljningskanal.

2003

Rollen som utmanare stärks

Rollen som utmanare stärkts. 2003 sänktes räntan för bostadsrätter och fritidshus till samma nivå som villaräntan.

2004

Automatiserat lånelöfte lanseras

Under 2004 lanseras ett automatiserat lånelöfte, där kunderna via webbplatsen inom några sekunder kan få ett kreditbeslut direkt på skärmen.

Flera nya samarbeten inleds, bland annat med Ikano Bank och ICA Banken.

2006

Säkerställda obligationer utges för första gången

SBAB breddar sina finansieringstekniker och börjar genomföra värdepapperiserings-transaktioner. Som första bolåneaktör i Sverige ger SBAB:s dotterbolag, SCBC, år 2006 ut säkerställda obligationer med högsta möjliga kreditbetyg från Moody's och Standard & Poor's.

2007

Sparkonto till privatpersoner lanseras

I april 2007 utökas produktutbudet till att omfatta sparande till privatpersoner. Initialt erbjuds två kontoprodukter.

2009

Inlåning till Ftg & Brf:er

Under 2009 börjar SBAB även att erbjuda inlåning till företag och bostadsrättsföreningar.

2010

Privatlån lanseras

Efter att banktillståndet beviljas börjar SBAB utveckla ytterligare banktjänster. 2010 lanseras privatlån.

 

Tillstånd att bedriva bankrörelse

I december 2009 lämnar SBAB in en ansökan om tillstånd att bedriva bankrörelse till Finansinspektionen, vilken beviljas i november 2010.

2013

Fonder lanseras

SBAB kompletterar under året sitt sparerbjudande genom lanseringen av ett fondtorg. Fondtorget erbjuder SBAB Fri – den avgiftsfria fonden, tre sparfonder och 20 tillvalsfonder. SBAB:s sparfonder bygger på tre olika riskprofiler anpassade efter kundens sparhorisont kort, medel eller lång. Sparfonderna passar alla men framför allt de som inte vill ägna särskilt mycket tid åt sitt sparande. De 20 tillvalsfonderna finns för de kunder som väljer att sätta ihop en egen fondportfölj.

 

Företag & Brf skapas

I syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten slår man i september 2013 ihop de tidigare enheterna Företagsmarknad respektive Bostadsrättsföreningsmarknad till en försäljningsenhet – Företag & Brf. Den nya enheten har ett strategiskt fokus på fastighets-finansiering till flerbostadshus.

2014

Vår kärnaffär är bolån och bostadsfinansiering

I slutet av 2014 beslutar SBAB att återigen fokusera på bolagets kärnaffär bolån och bostadsfinansiering. Beslutet innebär att utvecklingen av andra banktjänster såsom kort- och betaltjänster avbryts samt att fonderbjudandet avvecklas.

2015

SBAB förvärvar Booli

I december 2015 förvärvar SBAB booli.se och hittamäklare. I och med förvärvet av Booli stärker vi vårt kunderbjudande med innehåll och tjänster inom boende och boendeekonomi. På Booli, som har Sveriges största samlade utbud av bostäder till salu, hjälper vi kunderna att hitta sitt nästa boende, värdera sin bostad samt få koll på slutpriser. Att välja rätt mäklare kan vara en avgörande faktor vid försäljning. Med tjänsten Hittamäklare guidar vi kunderna till de bästa mäklarna i just deras område när de ska sälja.

 

Grönt investeringslån lanseras

Under 2015 lanserar SBAB ett Grönt investeringslån för bostadsrättsföreningar - ett lån till bra ränta för att genomföra miljöförbättrande åtgärder.

2018

Grönt bolån till energieffektiva kunder

SBAB vill gärna bidra på de sätt vi kan för att minska energiförbrukningen i hemmen. Därför lanserar vi under 2018 Grönt bolån till kunder som bor i villa eller lägenhet i flerbostadshus som har giltig energideklaration med energiklass A, B eller C, det vill säga i linje med eller över de energiförbrukningskrav som ställs för nya byggnader i Sverige. Ju bättre energiklass, desto större avdrag på bolåneräntan. Vårt Gröna Bolån är grönt hela vägen från upplåning till utlåning.Det Gröna Bolånet hoppas vi ska motivera fler att välja energieffektiva bostäder.

2023

Hållbarhetslänkade lån

Under hösten 2023 betalar SBAB ut det första hållbarhetslänkade lånet till en företagskund. Hållbarhetslänkat lån är ett lån som ska användas till att åstadkomma en strategisk förflyttning på hållbarhetsområdet. För SBAB:s del är det hållbarhetslänkade lånet ett sätt att bidra till
vårt mål om att minska fastigheters klimatpåverkan, men kan även innehålla sociala mål som till exempel trygghetsmål i utsatta områden.

 

Hållbar Byggbransch

Bankinitiativet Hållbar Byggbransch är ett samarbete mellan sex banker och syftar till att motverka fusk och kriminalitet i byggbranschen. Initiativet startas av SBAB 2018 och lanseras hösten 2023. Genom att beakta ett antal faktorer i kreditgivningen ställs högre krav på att bankens kund ska ha kontroll över sin produktion. Ambitionen är att skapa ökad kontroll över vilken arbetskraft som nyttjas i alla leverantörsled. Genom branschinitiativet vill bankerna bidra till en mer hållbar byggbransch.

 

Fasträntekonto för privatpersoner lanseras

I november 2023 lanserar SBAB Fasträntekonto med bindningstider från 3 månader till 5 år. Fasträntekonto är ett säkert sparande som passar den som vill spara på lite längre sikt med schysst ränta. Pengarna är tryggade med insättningsgarantin.

2024

Vi hjälper våra kunder i den gröna omställningen

På SBAB är vi experter på boendeekonomi! Vi är proffs på att räkna, finansiera och hjälpa våra kunder till kloka beslut. Som ett steg mot våra hållbarhetsmål och vår vision att förverkliga framtidens boende och bostäder vill vi göra det enklare för våra kunder att bo energieffektivt. Därför lanserar SBAB under våren 2024 Kilowattattlånet och Kilowattkalkylen.

Kilowattlånet

Kilowattlånet är ett bolån som ger våra villakunder avdrag på räntan när de höjer sitt bolån för att energirenovera sin villa eller sitt fritidshus. Självklart till schysstare ränta! Med Kilowattlånet får våra villakunder 0,20 procentenheter i avdrag på räntan i 10 år, ett mer energisnålt boende vilket sparar pengar på sikt, samtidigt som man bidrar till en mer hållbar värld.

Kilowattkalkylen

För att göra det enklare för våra kunder att förstå vilken effekt en energirenovering kan ge, lanseras även Kilowattkalkylen under våren 2024. Genom den ser våra villakunder om de kan sänka sina kostnader. Med Kilowattkalkylen kan våra villakunder enkelt räkna på kostnad, få rekommendation och göra verklighet av sitt nästa energisnåla beslut. I Kilowattkalkylen svarar villakunden på några frågor om sitt hus, får förslag på åtgärder och vad hen kan spara samt ser hur hen kan göra verklighet av planerna. Kalkylen ska sänka tröskeln till att utforska möjligheterna till en hållbar värmekälla.

Varför ska du välja SBAB?

Det är viktigt att känna sig trygg med sitt boende och boendeekonomi. Tillsammans med våra tjänster Booli och Hittamäklare vill vi göra det enkelt för dig att ta bra beslut i livets alla boendefaser.