Kort om oss

Affärsidé

Att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige.


Vision

Att erbjuda Sveriges bästa bolån.


Mission

Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi.


Produktområde Låna

Inom Låna erbjuds bolån och privatlån till privatpersoner samt fastighetskrediter till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.


Produktområde Spara

Inom Spara erbjuds sparkonto till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.


Ägare

Svenska staten.


Vårt namn

SBAB Bank AB (publ).


SBAB Bank-koncernen

SBAB Bank-koncernen omfattar moderbolaget SBAB Bank AB (publ) och dotterbolagen AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) ("SCBC"), Booli Search Technologies AB (”Booli”) och Boappa AB ("Boappa"). SCBC emitterar säkerställda obligationer och konsolideras i SBAB-koncernen.

Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. Bland tjänsterna återfinns bland annat Booli.se, Sveriges största oberoende söktjänst för bostäder, och Hittamäklare.se, en jämförelsetjänst för privatpersoner som önskar sälja sin bostad. Boappa utvecklar kommunikationstjänster. Läs mer om Boappa på boappa.se.


Organisationsnummer

Organisationsnumret är 556253-7513 och momsregistreringsnumret är 663000-0096.


Historia

SBAB inledde sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen.

Mer om vår historia


Rating långfristig upplåning SBAB Bank

  • Moody's A1
  • Standard & Poor's A


Rating kortfristig upplåning SBAB Bank

  • Moody's P-1
  • Standard & Poor's A-1


Rating långfristig upplåning SCBC

  • Moody's Aaa