Kort om oss

Affärsidé

Att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige.


Vision

Vår vision är att förverkliga framtidens boende och bostäder. Den inspirerar oss och driver oss framåt.
Vi når vår vision genom våra målområden.

  • Hållbart samhälle
  • Långsiktigt värdeskapande
  • Nöjda kunder
  • Effektiv verksamhet
  • Attraktiv arbetsplats


Mission

Vår mission är att vara den omtänksamma banken med bäst erbjudande inom boende och boendekonomi.


Affärsområde Privat

Inom Affärsområde Privat erbjuder vi tjänster inom boende och boendeekonomi, såsom lån- och sparprodukter, bostadssöktjänster, fastighetsmäklartjänster och försäkringsförmedling. Verksamheten bedrivs under varumärkena SBAB, Booli och Hittamäklare.


Affärsområde Företag & Brf

Inom Affärsområde Företag & Brf (bostadsrättsföreningar) erbjuder vi bostadsfinansieringslösningar till fastighetsbolag, bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar samt sparkonto till företag och organisationer. Vi finansierar flerbostadshus, såväl befintliga som under nybyggnation.


Ägare

Svenska staten.


Vårt namn

SBAB Bank AB (publ). SBAB är ursprungligen en förkortning för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.


SBAB Bank-koncernen

SBAB Bank-koncernen omfattar moderbolaget SBAB Bank AB (publ) och dotterbolagen AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) ("SCBC") och Booli Search Technologies AB (”Booli”). SCBC emitterar säkerställda obligationer och konsolideras i SBAB-koncernen.

I koncernen ingår även Booli och Hittamäklare. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. Bland tjänsterna återfinns bland annat Booli.se, Sveriges största oberoende söktjänst för bostäder, och Hittamäklare.se, en jämförelsetjänst för privatpersoner som önskar sälja sin bostad.


Organisationsnummer

Organisationsnumret är 556253-7513 och momsregistreringsnumret är 663000-0096.


Historia

SBAB inledde sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen.

Mer om vår historia