Kapitaltäckning & riskhantering

SBAB:s målsättning är ett väl balanserat risktagande som stöder affärsverksamheten.

SBAB:s riskhantering ska vara transparent och enkelt kunna följas upp av bolagets intressenter. Vill du läsa mer om hur SBAB identifierar, mäter och kontrollerar risk, se avsnittet om riskhantering i årsredovisningen och/eller rapporten Information om kapitaltäckning och riskhantering (Pelare 3) tillgänglig nedan.

Här hittar du information om våra kapitalinstrument


Ladda ner rapporter för 2021

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2021 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, juni 2021 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2021 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, mars 2021 (pdf)


Ladda ner rapporter för 2020

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2020 (Pelare 3) (pdf)

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2020 (Pelare 3), SCBC (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2020 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, september 2020 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2020 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, juni 2020 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2020 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, mars 2020 (pdf)


Ladda ner rapporter för 2019

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2019 (Pelare 3) (pdf)

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2019 (Pelare 3), SCBC (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2019 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, september 2019 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2019 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, juni 2019 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2019 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, mars 2019 (pdf)


Ladda ner rapporter för 2018

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2018 (Pelare 3) (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, december 2018 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2018 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, september 2018 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2018 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, juni 2018 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2018 (pdf)

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, mars 2018 (pdf)


Ladda ner rapporter för 2017

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017 (Pelare 3) (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2017 (pdf)

Information om kapitaltäckning, SCBC, september 2017 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2017 (pdf)

Information om kapitaltäckning, SCBC, juni 2017 (pdf)

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2017 (pdf)

Information om kapitaltäckning, SCBC, mars 2017 (pdf)


Ladda ner rapporter för 2016

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2016 (Pelare 3) (pdf)

Information om kapital, SCBC, september 2016 (pdf)

Information om kapital, SCBC, mars 2016 (pdf)