Kapitaltäckning & riskhantering

SBAB:s målsättning är ett väl balanserat risktagande som stöder affärsverksamheten.

SBAB:s riskhantering ska vara transparent och enkelt kunna följas upp av bolagets intressenter. Vill du läsa mer om hur SBAB identifierar, mäter och kontrollerar risk, se avsnittet om riskhantering i årsredovisningen och/eller rapporten Information om kapitaltäckning och riskhantering (Pelare 3) tillgänglig nedan.


Ladda ner rapporter för 2023

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2024 (Excel) Excel, 804.8 kB.

Information om kapital och bruttosoliditet SCBC, mars 2024 (Excel) Excel, 799.1 kB.

 

Ladda ner rapporter för 2023

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2023 (Pelare 3) (pdf). Pdf, 814.5 kB.

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2023 (Pelare 3), SCBC (pdf). Pdf, 738 kB.

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2023 (Pelare 3), SBAB moderbolag (Excel). Excel, 863.3 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2023 (Excel) Excel, 805.8 kB.

Information om kapital och bruttosoliditet SCBC, september 2023 (Excel) Excel, 799.7 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2023 (Excel) Excel, 1 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet SCBC, juni 2023 (Excel) Excel, 1 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2023 (Excel) Excel, 805 kB.

Information om kapital och bruttosoliditet SCBC, mars 2023 (Excel) Excel, 799.6 kB.


Ladda ner rapporter för 2022

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2022 (Pelare 3) (pdf) Pdf, 846 kB.

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2022 (Pelare 3), SCBC (pdf) Pdf, 790.3 kB.

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2022 (Pelare 3), SBAB moderbolag (Excel) Excel, 857.6 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2022 (Excel) Excel, 805.2 kB.

Information om kapital och bruttosoliditet SCBC, september 2022 (Excel) Excel, 801 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2022 (Excel) Excel, 1 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet SCBC, juni 2022 (Excel) Excel, 1013.5 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2022 (Excel) Excel, 112.3 kB.

Information om kapital och bruttosoliditet SCBC, mars 2022 (Excel) Excel, 121.6 kB.

Tidigare rapporter

Ladda ner rapporter för 2021

EU CCA - Main features of regulatory own funds instruments and eligible liabilities instruments 2021 Pdf, 145.4 kB.

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2021 (Pelare 3) (pdf) Pdf, 800.5 kB.

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2021 (Pelare 3), SCBC (pdf) Pdf, 653 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2021 (pdf) Pdf, 425.5 kB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, september 2021 (pdf) Pdf, 335.5 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2021 (pdf) Pdf, 425.1 kB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, juni 2021 (pdf) Pdf, 326.7 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2021 (pdf) Pdf, 409.4 kB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, mars 2021 (pdf) Pdf, 325.6 kB.


Ladda ner rapporter för 2020

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2020 (Pelare 3) (pdf) Pdf, 868.4 kB.

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2020 (Pelare 3), SCBC (pdf) Pdf, 703 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2020 (pdf) Pdf, 2.7 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, september 2020 (pdf) Pdf, 2.1 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2020 (pdf) Pdf, 2.6 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, juni 2020 (pdf) Pdf, 2.1 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2020 (pdf) Pdf, 2.5 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, mars 2020 (pdf) Pdf, 2.1 MB.


Ladda ner rapporter för 2019

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2019 (Pelare 3) (pdf) Pdf, 1023 kB.

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2019 (Pelare 3), SCBC (pdf) Pdf, 801.1 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2019 (pdf) Pdf, 5.3 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, september 2019 (pdf) Pdf, 3.5 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2019 (pdf) Pdf, 5.3 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, juni 2019 (pdf) Pdf, 3.5 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2019 (pdf) Pdf, 2.5 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, mars 2019 (pdf) Pdf, 2.1 MB.


Ladda ner rapporter för 2018

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2018 (Pelare 3) (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, december 2018 (pdf) Pdf, 1.5 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2018 (pdf) Pdf, 1.4 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, september 2018 (pdf) Pdf, 1.5 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2018 (pdf) Pdf, 1.4 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, juni 2018 (pdf) Pdf, 1.5 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2018 (pdf) Pdf, 1.3 MB.

Information om kapital och bruttosoliditet, SCBC, mars 2018 (pdf) Pdf, 1.5 MB.


Ladda ner rapporter för 2017

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017 (Pelare 3) (pdf) Pdf, 1 MB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, september 2017 (pdf) Pdf, 4.2 MB.

Information om kapitaltäckning, SCBC, september 2017 (pdf) Pdf, 866.8 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, juni 2017 (pdf) Pdf, 4.2 MB.

Information om kapitaltäckning, SCBC, juni 2017 (pdf) Pdf, 866.8 kB.

Information om kapital, likviditet och bruttosoliditet, mars 2017 (pdf) Pdf, 4.1 MB.

Information om kapitaltäckning, SCBC, mars 2017 (pdf) Pdf, 864.6 kB.


Ladda ner rapporter för 2016

Information om kapitaltäckning och riskhantering 2016 (Pelare 3) (pdf) Pdf, 874.3 kB.

Information om kapital, SCBC, september 2016 (pdf) Pdf, 92.8 kB.

Information om kapital, SCBC, mars 2016 (pdf) Pdf, 133.2 kB.