Hållbar bostadsmarknad
– Insiktsrapporter

Här kan du läsa vår serie Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter som syftar till att belysa olika frågeställningar med tydlig koppling till att bostadsmarknaden ska vara hållbar sett ur ett ekonomiskt, socialt samt miljö- och klimatmässigt perspektiv. Dessa rapporter hette tidigare Specialstudier.

 

 • Omsättningen på bostäder – Insiktsrapport nr 3 2019
  Omsättningen på bostäder visas i denna rapport bero på i huvudsak två faktorer. Konjunkturläget har mycket stor betydelse för den årliga omsättningen. Dessutom beror omsättningen på rådande kreditvillkor. Om det är generösa villkor tenderar omsättningen att vara högre än normalt och om det är strama villkor blir den lägre. Resultaten av en enkel regressionsanalys visar att amorteringskraven kan ha minskat omsättningen på bostadsrätter med cirka 10 procent per år. Däremot verkar bolånetaket inte ha haft någon stor negativ effekt på omsättningen av vare sig bostadsrätter eller villor. En möjlig förklaring till det senare resultat är att det framför allt är yngre hushåll som träffas av bolånetaket och som idag i stor utsträckning tar hjälp av sina föräldrar för att klara taket.
  2019-10-02 Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter
 • Bostadsbristen i perspektiv – Insiktsrapport nr 2 2019
  Det är mycket svårt att bedöma när en bostadsmarknad är i balans. Vi bedömer dock att den i stort sett var det senast runt 2010 men att det sedan dess uppstått en aggregerad bostadsbrist i Sverige på omkring
  160 000 bostäder. Bristen beror inte på att bostadsbyggandet inte anpassas tillräckligt snabbt till förändrad efterfrågan. Sverige tillhör ett av de länder där nybyggnationen ändras som snabbast vid efterfrågeförändringar. Det finns däremot en risk för att bostadsbristen blir bestående om hushållens efterfrågan hålls tillbaka av låga inkomster i förhållande till höga byggkostnader och av begränsade möjligheter att ta bolån till rimliga villkor.

  2019-06-20 Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter
 • Skuldbelägg inte skuldkvoten – Insiktsrapport nr 1 2019
  Hushållens bolåneskulder är historiskt sett mycket höga i Sverige. Tidigare erfarenheter visar att de risker detta kan medföra är viktiga att ta på allvar. Men de analyser som gjorts och de åtgärder som vidtagits i Sverige beaktar inte viktig forskning vid bedömningen av dessa risker och inte heller vilka faktorer det är som har drivit skuldökningen. Och de negativa bieffekterna av vidtagna åtgärder underskattas. Nya förslag på åtgärder läggs dessutom fram utan några som helst konsekvensanalyser. Den stora bostadsbristen kommer med nödvändighet kräva ökade skulder framöver. Det visar SBAB:s chefsekonom Robert Boije i Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapport nr 1 2019.
  2019-06-18 Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter
 • Andrahandsuthyrning av bostäder
  Andelen bostadsägare som hyr ut bostaden, eller delar av den, i andra hand har ökat något de senaste åren. Andrahandsuthyrning är dock fortfarande ganska ovanligt. Om det blev lönsammare och enklare att hyra ut sin bostad i andra hand så skulle utbudet av bostäder kunna öka betydligt.
  2017-05-26 Specialstudier
 • Så vill unga bo
  Även om det riktiga vuxenlivet kanske dröjer ännu några år, ställs unga som slutar gymnasiet inför en rad ganska stora beslut. Att skaffa ett jobb, plugga vidare, resa eller att så småningom flytta från föräldrahemmet till den första egna bostaden. Bostadsmarknaden är dock just nu allt annat är anpassad till en ung människas liv. Få hyresrätter, höga priser, amorteringskrav och krav på kontantinsats är alla faktorer som bidragit till att höja trösklarna för unga människor på bostadsmarknaden.
  2017-05-08 Specialstudier
 • Sparkontoundersökning: Stora skillnader i hushållens marginaler.
  I den här undersökningen har vi för femte året i rad frågat 1 037 personer i hela landet om deras sparvanor, hur förberedda de är för oväntade utgifter och om de har koll på vilken ränta de har på sitt sparkonto.
  Resultaten visar på stora skillnader bland svenska hushåll när det gäller marginaler i hushållsekonomin. Många har en ganska rejäl buffert att ta av medan andra lever ur hand i mun, utan en krockkudde om något skulle hända i privatekonomin.
  2017-01-26 Specialstudier