Kreditbetyg

Aktuell rating för koncernens upplåningsprogram:


Moody'sStandard & Poor's

Långfristig, SBAB

A1

A+

Kortfristig, SBAB

P-1

A-1

Långfristig, SCBC

Aaa