SBAB Booli Housing Market Index

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) publiceras kvartalsvis och visar läget för nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder förhåller sig till hushållens efterfrågan med hänsyn taget till köpkraft och flyttmönster.


 • Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter i Sverige som helhet
  Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter. Detta när hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga.
  2021-11-30 SBAB Booli Housing Market Index
 • Hög tid att se över prioriteringsordningen i bostadsbyggandet
  Det byggs för få villor i Sverige. I två av tre storstadslän – Stockholm och Skåne – råder underskott i produktionen och trenden går snabbt mot underskott även i Västra Götaland. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för andra kvartalet 2021. Indexet visar också att prioriteringsordningen i byggandet framöver för Sverige som helhet bör vara småhus, bostadsrätter och hyresrätter.
  2021-09-06 SBAB Booli Housing Market Index
 • Hög tid för åtgärder som minskar det trendmässigt ökande underskottet av nya villor
  Samtidigt som trenden gått mot balans i flera kommuner med ett tidigare överskott på bostadsrätter är ingen ljusning i sikte för de stora underskotten på villor. Trenden går istället mot ännu större underskott, framför allt inom Stockholms län. Det visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för det första kvartalet 2021. Sammantaget med den snabba prisuppgången på villor som skett under pandemin manar detta rimligen till åtgärder. Frågan behöver troligen lyftas tydligare inom ramen för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS). Lösningen kräver troligen också ett samarbete kring statliga och kommunala infrastruktursatsningar.
  2021-06-03 SBAB Booli Housing Market Index
 • Trend mot ännu större underskott av nyproducerade villor
  Det sjunkande byggandet av bostadsrätter i Stockholms län har lett till balans mellan efterfrågan och utbudet i tidigare överskottskommuner men samtidigt till begynnande underskott i andra kommuner. Bristen på nya villor i länet är fortsatt stor och ingen vändning finns i sikte. Även i delar av Västra Götalands län är bristen på nya villor stor - samtidigt som trenden går mot ett tydligt överskott på nya hyresrätter. I Malmö kommun råder fortsatt överskott på bostadsrätter och även i Skåne län går trenden åt brist på villor.
  2021-02-25 SBAB Booli Housing Market Index
 • Massiv underproduktion av villor runt Sveriges storstäder
  Det byggs för få villor i förhållande till efterfrågan i stora delar av Sverige. Värst är det i flera av Storstockholms kommuner, men även i flera kommuner runt Göteborg och Malmö, samt i Halmstad råder underskott. Däremot fortsätter utvecklingen i riktning mot balans i flera av de kommuner som haft ett tydligt överskott på nya bostadsrätter, däribland Järfälla och Uppsala. Samtidigt finns det i kommuner som Täby, Kungälv, Uddevalla och Vänersborg en trend mot större överskott på nya bostadsrätter.
  2020-11-26 SBAB Booli Housing Market Index
 • Den oroande trenden i nyproduktionen av villor består
  Det tidigare underskottet på nyproducerade villor i många områden i Sverige består. I de regionstäder och kommuner där utbudet av nya bostadsrätter de senaste åren varit större än efterfrågan går trenden mot balans.
  2020-09-03 SBAB Booli Housing Market Index