SBAB Booli Housing Market Index

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) publiceras kvartalsvis och visar läget för nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder förhåller sig till hushållens efterfrågan med hänsyn taget till köpkraft och flyttmönster.


 • 30-procentig uppgång i byggkostnaderna bidrar till kompakt mörker i bostadsbyggandet
  Försäljningen av nya bostäder går alltjämt mycket knackigt och bostadsbyggandet tvärdyker. Den genomsnittliga försäljningstiden för de bostäder som ändå säljs ligger på över ett år. Byggkostnader, som på tre år har ökat med över 30 procent, utgör en stor del av problemet. Andelen prissänkta nya bostäder ligger kvar på höga nivåer. Om man bortser från behovet av nya bostäder och tittar på efterfrågan på nya bostäder med hänsyn tagen till hushållens faktiska betalningsmöjligheter, var det under kvartal fyra förra året i stort sett balans i förhållande till utbudet för nya bostäder inom samtliga boendeformer för Sverige som helhet, visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI).
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Räntesänkningar enda ljusglimten för bostadsbyggandet nästa år
  Försäljningen av nya bostäder är fortsatt mer eller mindre tvärdöd. De få nya bostäder som ändå säljs tar dubbelt så lång tid att förmedla jämfört med de senaste åren. Antalet bokade nya lägenheter är på sin lägsta nivå sedan 2013. Antalet publicerade och säljstartade projekt ligger också i botten. Sett utifrån behovet av nya bostäder framöver är nedgången i bostadsbyggandet bekymmersam då bostadsbristen tilltar. Om man bortser från behovet och i stället tittar på efterfrågan på nya bostäder med hänsyn tagen till hushållens betalningsmöjligheter, var det dock under kvartal 3 i stort sett balans i förhållande till utbudet för nya bostäder inom samtliga boendeformer för Sverige som helhet.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Byggkrisen: försäljningen rasar, andelen avbokade bostäder skenar och prissänkningar och konkurser tilltar
  Försäljningen av nya bostäder är i det närmaste tvärdöd och andelen avbokade bostäder skenar. Försäljningstiderna har dubblerats och andelen prissänkta objekt har ökat kraftigt. Antalet konkurser tilltar. Nyproducerade hyresrätter vinner till synes mark i förhållande till nyproducerade ägda bostäder just nu, men även hyresrätterna står inför betydande problem. Det visar en analys som SBAB har gjort baserad på aktuella försäljnings- och bokningssiffror från Booli och nyproduktionsindexet HMI för kvartal 2 i år.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Byggkrisen: Prognoserna för bostadsbyggandet behöver revideras ned markant
  SBAB har via nyproduktionsindexet HMI och en genomgång av det aktuella försäljnings- och bokningsläget gjort en bedömning av liggande prognoser för bostadsbyggandet. Analysen visar att de flesta prognosmakares prognoser kan behöva halveras. Den visar vidare att trenden mot underskott på nya, framför allt villor men även bostadsrätter, för Sverige som helhet, på kort tid har förbytts i en trend mot överskott. Bland storstadsregionerna uppvisar Västra Götaland redan nu ett överskott på såväl villor som bostadsrätter. Inget talar just nu för att vi de närmaste två åren kommer att ha en byggtakt som matchar ökningen i antalet hushåll, vilket fördröjer tiden för att bygga bort den nuvarande bostadsbristen.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Ränteuppgången spiken i kistan för bostadsbyggandet
  Det markant höjda ränteläget bidrog under kvartal fyra förra året till att den beräknade efterfrågan på nyproducerade villor och bostadsrätter fortsatte att sjunka i förhållande till utbudet i Sverige som helhet. De stigande räntorna bidrog till att det nu inte längre beräknas finnas något underskott på villor i Storstockholm. Norrköping sticker ut med ett mycket stort beräknat överskott på nyproducerade villor. På bostadsrättssidan sticker Järfälla ut av samma skäl.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Dramatiskt ändrade förutsättningar för småhusproduktionen
  Överskotten på nya hyresrätter för Sverige som helhet samt i Skåne- och Västra Götalands län består. Samtidigt har den senaste tidens kraftiga uppgång i ränteläget medfört att underskottet på nya villor i Stockholms län har försvunnit. För bostadsrätter råder alltjämt balans mellan utbud och efterfrågan i samtliga tre storstadsområden. I flera av Sveriges större regionsstäder har ränteuppgången medfört ett överskott, eller ökat på tidigare överskott, på både nyproducerade bostadsrätter och villor.
  SBAB Booli Housing Market Index