Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Senaste rapporterna

 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 1 2018

  Bostadspriserna kan falla med 8–9 procent fram till 2021 som en naturlig konsekvens av stigande boräntor. När räntorna normaliserats väntas bopriserna börja stiga igen i takt med ökningen i hushållens inkomster. Trots fortsatt bostadsbrist och en god inhemsk konjunktur förväntas bostadsinvesteringarna mattas av i år och nästa år jämfört med förra året. Ett kraftigt ökat utbud av bostäder i kombination med ökad osäkerhet kring bostadspriserna och bostadsfinansieringen, bl.a. till följd av nya kreditregler, förklarar detta. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus väntas sjunka från 51 000 till 38 000 lägenheter mellan 2017 och 2019, vilket är en betydligt lägre byggtakt än behovet.
  2018-04-27 Boräntenytt
 • Ökad aktivitet på villamarknaden i Stockholm

  Utbud och efterfrågan bedöms öka andra kvartalet, stillastående priser och oförändrade förmedlingstider på både bostadsrätter och villor, konstaterar fastighetsmäklarna i SBAB:s Mäklarbarometer.
  2018-04-26 Mäklarbarometern
 • Ökad aktivitet på villamarknaden i Göteborg

  Utbud och efterfrågan bedöms öka andra kvartalet, stigande priser och oförändrade förmedlingstider på både bostadsrätter och villor, konstaterar fastighetsmäklarna i SBAB:s Mäklarbarometer.
  2018-04-26 Mäklarbarometern
 • Ökad aktivitet på villamarknaden i Malmö

  Utbud och efterfrågan bedöms öka andra kvartalet, stillastående priser och kortare förmedlingstider på både bostadsrätter och villor, konstaterar fastighetsmäklarna i SBAB:s Mäklarbarometer.
  2018-04-26 Mäklarbarometern
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 1 2018

  Ett måttligt inflationstryck har bidragit till att de korta räntorna ligger kvar på låga nivåer men högtrycket i svensk ekonomi talar ändå för att både de korta och långa boräntor na är på väg uppåt, om än i långsam takt. Enligt SBAB:s prognos kan det just nu vara gynnsamt med en kortare bunden ränta för den som vill ha en förutsägbar räntekostnad.
  2018-03-15 Boräntenytt
 • Ökad aktivitet inleder bostadsåret 2018 i Stockholm

  Både utbud och efterfrågan bedöms öka under årets första månader som också präglas av stillastående priser på både bostadsrätter och villor, konstaterar fastighetsmäklarna i SBAB:s Mäklarbarometer.
  2018-01-31 Mäklarbarometern