Press

Senaste rapporterna

 • Riksbanken bromsar uppgång

  Mycket talar för att bolåneräntorna kommer att stiga framöver men att Riksbanken kommer att vara försiktig med framtida räntehöjningar. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra och att det kan vara rimligt att sprida riskerna.

  2017-03-28 Boräntenytt
 • Sparbenägenheten slår rekord

  Andelen hushåll som uppger att deras ekonomi förbättrats, och kommer att fortsätta förbättras, är fortfarande betydligt större än andelen som fått det sämre. Andelen som uppger att de sparar i nuläget har gått ned något men andelen som avser att spara framöver är rekordhög.

  2017-03-13 Spara & Placera
 • Ränteuppgången tar tid

  Bolåneräntorna är på väg upp men uppgången tar inte fart förrän nästa år. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra. Men det finns sannolikt utrymme att avvakta med räntebindningen ett tag.

  2017-02-24 Boräntenytt
 • Fler än hälften har mer än 100 000 kronor på bankkonto

  De svenska hushållen fortsätter, trots låga sparräntor, att sätta in mycket pengar på sina bankkonton. Storbankerna fortsätter att försvara sina marknadsandelar men det finns uppstickare som växer. Sparandet är skevt fördelat men en majoritet av de som är mellan 20 och 80 år har minst 100 000 kronor i kontosaldo och en av tio har mer än en miljon i kontosaldo.

  2017-02-09 Spara & Placera
 • Bostadsmarknaderna går i olika takt

  Storstadsregionernas bostadsmarknad fortsatte att utvecklas positivt under slutet av 2016, även om en viss inbromsning kunde märkas. Stigande efterfrågan och lägre utbud fick priserna att stiga, trots stillastående budgivning och oförändrade försäljningstider. Det var dock ganska stora skillnader mellan regionerna. Inför det första kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka i god takt medan priserna fortsätter stiga.

  2017-02-01 Mäklarbarometern
 • Sparkontoundersökning: Stora skillnader i hushållens marginaler.

  I den här undersökningen har vi för femte året i rad frågat 1 037 personer i hela landet om deras sparvanor, hur förberedda de är för oväntade utgifter och om de har koll på vilken ränta de har på sitt sparkonto.
  Resultaten visar på stora skillnader bland svenska hushåll när det gäller marginaler i hushållsekonomin. Många har en ganska rejäl buffert att ta av medan andra lever ur hand i mun, utan en krockkudde om något skulle hända i privatekonomin.

  2017-01-26 Specialstudier