Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Senaste rapporterna

 • Omsättningen på bostäder – Insiktsrapport nr 3 2019

  Omsättningen på bostäder visas i denna rapport bero på i huvudsak två faktorer. Konjunkturläget har mycket stor betydelse för den årliga omsättningen. Dessutom beror omsättningen på rådande kreditvillkor. Om det är generösa villkor tenderar omsättningen att vara högre än normalt och om det är strama villkor blir den lägre. Resultaten av en enkel regressionsanalys visar att amorteringskraven kan ha minskat omsättningen på bostadsrätter med cirka 10 procent per år. Däremot verkar bolånetaket inte ha haft någon stor negativ effekt på omsättningen av vare sig bostadsrätter eller villor. En möjlig förklaring till det senare resultat är att det framför allt är yngre hushåll som träffas av bolånetaket och som idag i stor utsträckning tar hjälp av sina föräldrar för att klara taket.
  2019-10-02 Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter
 • SBAB presenterar: Komma Hem-rapporten

  Att lösa utmaningar som har med boende att göra är det som driver oss framåt och en del av vår mission – att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Vi vet att vi på SBAB kan göra så mycket mer än att bara låna ut pengar. Att vi genom att samverka med alla som påverkar bostadsmarknaden i Sverige kan se till att den blir hållbar - både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.För att lyckas med det behöver vi en större förståelse för bostadsmarknaden, både på individ- och samhällsnivå. Därför har vi genomfört en studie med djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer vilket resulterat i en rapport.Ladda ner rapporten som pdf (1,1 MB)
  2019-07-09
 • Bostadsbristen i perspektiv – Insiktsrapport nr 2 2019

  Det är mycket svårt att bedöma när en bostadsmarknad är i balans. Vi bedömer dock att den i stort sett var det senast runt 2010 men att det sedan dess uppstått en aggregerad bostadsbrist i Sverige på omkring
  160 000 bostäder. Bristen beror inte på att bostadsbyggandet inte anpassas tillräckligt snabbt till förändrad efterfrågan. Sverige tillhör ett av de länder där nybyggnationen ändras som snabbast vid efterfrågeförändringar. Det finns däremot en risk för att bostadsbristen blir bestående om hushållens efterfrågan hålls tillbaka av låga inkomster i förhållande till höga byggkostnader och av begränsade möjligheter att ta bolån till rimliga villkor.

  2019-06-20 Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter
 • Skuldbelägg inte skuldkvoten – Insiktsrapport nr 1 2019

  Hushållens bolåneskulder är historiskt sett mycket höga i Sverige. Tidigare erfarenheter visar att de risker detta kan medföra är viktiga att ta på allvar. Men de analyser som gjorts och de åtgärder som vidtagits i Sverige beaktar inte viktig forskning vid bedömningen av dessa risker och inte heller vilka faktorer det är som har drivit skuldökningen. Och de negativa bieffekterna av vidtagna åtgärder underskattas. Nya förslag på åtgärder läggs dessutom fram utan några som helst konsekvensanalyser. Den stora bostadsbristen kommer med nödvändighet kräva ökade skulder framöver. Det visar SBAB:s chefsekonom Robert Boije i Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapport nr 1 2019.
  2019-06-18 Hållbar bostadsmarknad – Insiktsrapporter
 • Mäklarbarometerns prognos: oförändrad marknad i Göteborg

  Fastighetsmäklarnas prognos över hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas under årets sista kvartal kan sammanfattas som ett oförändrat läge. 65 procent gör prognosen oförändrat antal bostadsrätter till salu, 49 procent på villamarknaden, med bibehållen, till ökad, efterfrågan. 67 respektive 71 procent gör prognosen oförändrade priser på bostadsrätter respektive villor fjärde kvartalet 2018 i SBAB:s Mäklarbarometer.
  2018-10-16 Mäklarbarometern
 • Mäklarbarometerns prognos i Malmö: många spår prisökning

  Malmömäklarnas prognos över hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas under årets avslutande kvartal är på flera punkter mer optimistisk än i övriga regioner. 7 av 10 mäklare bedömer antalet bostadsrätter till salu oförändrat med bibehållen, till ökad, efterfrågan. 41 procent bedömer att priserna på bostadsrätter kommer att öka något i SBAB:s Mäklarbarometer.
  2018-10-16 Mäklarbarometern