Press

Senaste rapporterna

 • Liten dämpning i kontosparandet

  De svenska hushållen har dämpat sitt kontosparande något, årets första kvartal var det svagaste sparkvartalet på två år. Ökningstakten i sparsaldona är trots det fortsatt hög. Det finns många faktorer som bidragit till de senaste årens uppsving för kontosparandet.
  2017-05-12 Spara & Placera
 • Så vill unga bo

  Även om det riktiga vuxenlivet kanske dröjer ännu några år, ställs unga som slutar gymnasiet inför en rad ganska stora beslut. Att skaffa ett jobb, plugga vidare, resa eller att så småningom flytta från föräldrahemmet till den första egna bostaden. Bostadsmarknaden är dock just nu allt annat är anpassad till en ung människas liv. Få hyresrätter, höga priser, amorteringskrav och krav på kontantinsats är alla faktorer som bidragit till att höja trösklarna för unga människor på bostadsmarknaden.
  2017-05-08 Specialstudier
 • Inflationsfokus ger låg ränta

  Riksbanken har fullt fokus på inflationen och kommer inte att börja höja styrräntan förrän tidigast under nästa sommar. Bolåneräntorna är, trots det, sakta på väg upp. Bunden boränta är att föredra framför rörlig, men det väger jämnt.

  2017-05-05 Boräntenytt
 • Fortsatt uppåt för bostadsmarknaderna

  Storstadsregionernas bostadsmarknader tuffar på i rask takt. Under det första kvartalet har stigande efterfrågan och svagare utbud än väntat drivit upp budgivning och prisökningar. Försäljningstiderna var dock i stort sett oförändrade. Skillnaderna mellan regionerna minskade då Stockholm, som tidigare släpat efter, knappade in lite på Göteborg och Malmö. Inför det andra kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka medan prisökningarna dämpas något.

  2017-04-24 Mäklarbarometern
 • Svenska sparare drar ifrån i EU-toppen

  Svenska hushåll ligger kvar i toppen av EU:s ekonomiska liga, avståndet mot resten har t.o.m ökat något om man tittar på viss indikatorer. I Sverige har fler hushåll än i något annat EU-land en ekonomi som medger att de kan spara. Svenska hushåll är också optimister kring hur deras ekonomi kommer att utvecklas. Och deras sparbenägenhet har varit högst i hela EU i fyra år nu.
  2017-04-07 Spara & Placera
 • Riksbanken bromsar uppgång

  Mycket talar för att bolåneräntorna kommer att stiga framöver men att Riksbanken kommer att vara försiktig med framtida räntehöjningar. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra och att det kan vara rimligt att sprida riskerna.

  2017-03-28 Boräntenytt