Press

Senaste rapporterna

 • Mer uppsida än nedsida…

  Bolåneräntorna bör successivt börja röra sig uppåt under 2017. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra men osäkerheten innebär att det finns god anledning att sprida riskerna.

  2017-01-20 Boräntenytt
 • Mycket kontosparande till låg ränta

  Hushållen sparar mycket och en stor del av besparingarna finns på bankkonton. Sammantaget har hushållen stoppat in 940 miljarder kronor på sina konton de senaste tio åren. Genom att de valt konton med låga räntor så har de under samma tid gått miste om drygt 107 miljarder kronor i ränta.

  2017-01-18 Spara & Placera
 • Mäklarutsikt nr 1 2017

  När bostadsmarknaden diskuteras hamnar i många sammanhang  storstadsregioner och tillväxtorter i fokus. SBAB vill nu ta reda på hur förhållandena på bostadsmarknaden upplevs på landsorten och på små orter i Sverige. Därför fokuserar 2017 års första Mäklarutsikt på läget på bostadsmarknaden ”på landet”.


  2017-01-13 Specialstudier
 • Rapport: Boräntan, bopriserna och börsen 2017

  Svagt stigande boräntor, fortsatt prisuppgång på bostadsmark-naden och en liten uppgång på Stockholmsbörsen. Så kan man summera svenska folkets förväntningar inför 2017 på tre viktiga marknader.

  2016-12-29 Specialstudier
 • Uppgång på gång?

  Både omvärldsläget och Riksbankens agerande talar för att boräntorna kommer att börja stiga under nästa år. Uppgången lär dock inte bli särskilt brant. Ränteutsikterna innebär att bunden boränta har en liten fördel, men det finns betydande osäkerhet i bedömningen.

  2016-12-22 Boräntenytt
 • Antydan till dämpat sparande

  De flesta hushålls ekonomiska situation har förbättrats det senaste året och utvecklingen väntas fortsätta. Sparbenägenheten fortsätter att vara mycket hög men har visat en liten tendens till att dämpas.

  2016-12-07 Spara & Placera