Hållbarhet är grunden i vår verksamhet

Det finns många utmaningar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet när det gäller bostäder och fastigheter. Genom vår verksamhet vill vi vara en del av lösningen till många av de utmaningar som samhället står inför.

Vi har fastställt fem strategiska målområden för verksamheten som tillsammans bidrar till långsiktigt värdeskapande – för våra kunder, vår verksamhet, våra anställda, våra ägare och för samhället. Dessa målområden utgör grunden för hur vi styr och driver verksamheten framåt för att på kort och lång sikt bidra till en hållbar samhällsutveckling.