Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Hållbarhet

Hållbarhet är grunden i vår verksamhet

Det finns många utmaningar med ekonomisk, social och miljömässig koppling till bostäder och fastigheter. Genom vår verksamhet vill vi vara en del av lösningen till många av de utmaningar som samhället står inför.

Vi skiljer inte på affärsmål och hållbarhetsmål – grunden för all verksamhet måste vara hållbar.

Vi har fastställt tre strategiska och hållbara målområden för verksamheten. Tillsammans utgör de grunden för hur vi styr och driver verksamheten framåt för att på kort och lång sikt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Våra hållbara affärsmål

Vi styr vår verksamhet inom tre övergripande affärsmässiga och hållbara målområden:

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Vi har identifierat och prioriterat fyra av FN:s totalt 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030, vilka vi bedömer som särskilt viktiga och relevanta för vår verksamhet. De utvalda målen har beslutats utifrån ett omfattande analysarbete i form av interna workshops och rangordningsövningar i verksamhet, företagsledning och styrelse. Målen utgör en integrerad del av vår hållbara styrmodell och därmed dagliga arbete.