Hållbarhet är grunden i vår verksamhet

Det finns många utmaningar med ekonomisk, social och miljömässig koppling till bostäder och fastigheter. Genom vår verksamhet vill vi vara en del av lösningen till många av de utmaningar som samhället står inför.

Vi skiljer inte på affärsmål och hållbarhetsmål – grunden för all verksamhet måste vara hållbar.

Vi har fastställt tre strategiska och hållbara målområden för verksamheten. Tillsammans utgör de grunden för hur vi styr och driver verksamheten framåt för att på kort och lång sikt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Våra hållbara affärsmål

Vi styr vår verksamhet inom tre övergripande affärsmässiga och hållbara målområden: