Finansiella rapporter SCBC

Ladda ned rapporter för 2020

Ladda ned rapporter för 2019

Ladda ned rapporter för 2018

Ladda ned rapporter för 2017

Ladda ned rapporter för 2016

Finansiell kalender

11 februari 2021: Bokslutskommuniké 2020
16 juli 2021: Delårsrapport jan-jun 2021
3 februari 2022: Bokslutskommuniké 2021