Finansiella rapporter SCBC

Ladda ned rapporter för 2022

Finansiell kalender

7 februari 2023: Bokslutskommuniké 2022

24 mars 2023: Årsredovisning 2022

19 juli 2023: Delårsrapport jan-jun 2023

2 februari 2024: Bokslutskommuniké 2023